2/2023

Elektromobilita v ČR: Cesty hledáme a nacházíme

| autor: Petr Jarolímek0

Elektromobilita v ČR: Cesty hledáme a nacházíme

Ze zkušeností z Dánska víme, že pokud nebude elektromobilita podporována veřejnými prostředky, zájem o ni upadá. Jaké jsou podle Vás, pane řediteli, další překážky k zavedení elektromobility u nás?

Vedle podpory samotné to je především nedostatečná infrastruktura dobíjecích míst, především pak rychlonabíjecích stanic (50 kW). Věříme, že vzhledem k nejmodernější technologii, kterou disponují nabíječky Siemens, a která je připravena na nové, chystané typy elektromobilů, to budou právě nabíječky Siemens Triberium, které budou tvořit většinu tuzemské páteřní dobíjecí sítě.

Rychlonabíjecí stanice, které pomohou překonávat větší vzdálenosti, jsou však jen jednou částí celé potřebné infrastruktury. Je třeba myslet i na nabíjecí stanice v garážích rodinných a bytových domů.

Zapomenout nesmíme ani na ty potenciální vlastníky elektromobilů, kteří nemají možnost baterie dobíjet v garážích, a své automobily parkují na ulicích. Vhodným místem pro dobíjení akumulátorů jsou také parkoviště v obchodních centrech, u sportovišť, kin, divadel, prostě všude, kde se dá předpokládat, že bude elektromobil parkovat přiměřeně dlouhou dobu na to, aby mělo smysl tuto dobu vyžít k jeho nabití.

Další překážkou je stále ještě omezená nabídka elektromobilů a jejich vysoká cena a prozatím malá zákaznická zkušenost.

Jak tyto překážky odstranit?

Důležité je, aby si v oblasti zavádění elektromobility vláda určila své priority. Na základě těchto priorit pak lze rozvíjet další podpůrné programy. Velmi důležité jsou také dotační programy v rámci EU, které jsou na rozvoj infrastruktury i nákupu elektromobilů zaměřeny. Zde má Česká republika velký potenciál.

Řada automobilek představila nové generace hybridních a plně elektrických modelů, které mají delší dojezd a tím i vyšší uživatelský komfort. Svou roli by měly hrát i firmy, které provozují velké autoparky a záleží jim na tom, kolik emisí jejich provozem produkují. Jejich přístup a postoj může inspirovat ostatní a rozšířit potřebnou zákaznickou zkušenost.

Počítá Siemens s vybudováním kapacit na ekologické zpracování odpadů z elektromobilů na našem území?

Siemens nemá vlastní provozy na ekologické zpracování použitých baterií nebo dalších odpadů z elektromobilů. Hledáme však cesty, jak použité baterie z elektromobilů (jejichž životnost se pohybuje okolo deseti let) dále využít, například pro shromažďování a skladování elektrické energie.

Národní strategie pro výrobu elektrické energie států EU jdou směrem k OZE. S nástupem elektromobility ale stoupne spotřeba této energie. Počítá se s tím?

Mnoho studií počítá s tím, že většinu aut budou jejich majitelé dobíjet přes noc doma, případně v práci. Pomalé dobíjení z domácí zásuvky nepředstavuje v České republice pro současnou síť problém. 

Zásadní omezení a tlak na kapacity přenosových a distribučních soustav však představuje masovější nástup rychlonabíjecích stanic, při jejichž instalaci je třeba vždy zvažovat extrémní možné varianty výkonu, který mohou v reálném čase odebírat.

Většina obnovitelných zdrojů energie nedodává energii nepřetržitě, proto je pro jejich využití zásadní mít možnost vyrobenou energii uchovávat. Pro tyto potřeby máme řadu řešení, například Siestorage. Tato zásobárna energie s kapacitou 1,75 MWh již funguje v jihočeských Mydlovarech. A, jak bylo řečeno, hledáme cesty, jak pro tento účel využít i vysloužilé baterie z elektromobilů. Tím bychom hodnotový řetězec udržitelně uzavřeli.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP