Reklama

9. 11. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Ekologové z Duhy a Arniky by rádi skládkovali. Co na to praxe?

Před nedávnem vyšla tisková zpráva, ve které ekologická hnutí Duha a Arnika otevřeně podporují zvýšit hodnotu výhřevnosti odpadu, který smí na skládku. Odůvodňují to tím, že by byl odpad nasměrován do ZEVO.

Tento postoj vyvolal krom zděšení i mnoho dalších otázek. Jak se k vyjádřením Duhy a Arniky staví odpadáři, lidé z praxe, nebo třeba ministerstvo? Redakce položila tuto otázku:

Ekologická hnutí požadují uzákonit vyšší než navrhovanou hodnotu výhřevnosti odpadu, který může být skládkován. V tom se shodují se společnostmi skládkařskými. Jsou tyto požadavky oprávněné, opodstatněné či ekologicky šetrné, když víme, že MŽP navrhuje uzákonit od r. 2025 povinnost recyklovat 60 % odpadu a podpora výstavby ZEVO bude z veřejných peněz nulová?

%pst%

Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí:

Limit výhřevnosti je prioritní parametr pro odpady popisující obsah recyklovatelných odpadů jako papír, plasty, pryž, textil nebo dřevo, které lze zpět vracet do výrobního cyklu a nahrazovat tím primární neobnovitelné zdroje. 

Zvýšený limit výhřevnosti nepovede k ničemu jinému, než k možnosti takový odpad levně zahrabat do skládky. To rozhodně není v souladu s vizí oběhového hospodářství. 

Navíc obava, že bude takový odpad automaticky spálen je zcela lichá, nesmyslná a vůbec nevnímá aktuální stav energetického využití odpadů v ČR. V ČR nemáme volné kapacity pro energetické využití takových odpadů. Nastavenou výši výhřevnosti odpadu se snažíme legislativně znemožnit, aby takový odpad končil na skládkách, chceme jej opětovně využívat a spalovat pouze v nejzazším myslitelném případě.

Při projednávání zákona o odpadech během roku 2016 mělo Hnutí Duha spolu s ČAOH totožné připomínky právě k navrženému limitu stanovení výhřevnosti odpadu jako parametru pro posouzení, zda odpad má skončit na skládce, nebo jak je s ním třeba dál nakládat. NNO (nevládní neziskové organizace) i asociace skládkařů trvaly na zvýšení limitu, a to dokonce nad míru, než jakou mají např. v Rakousku nebo Německu.

Pro MŽP jsou proto informace plynoucí ze zveřejněné TZ NNO Arnika a Hnutí Duha v minulém týdnu potvrzením pro nás nepochopitelné podpory skládkování ze strany NNO.

Michal Stieber, EY, s.r.o.:

Nejsou. Dokonce jdou zcela proti recyklaci. Démonizování parametru výhřevnosti a jeho spojování jen se „spalovnami“ slouží pouze tomu, abychom co nejvíce odpadů ukládali do budoucna dále na skládky. Pokud vím bohužel neexistuje žádný jednoznačný obecný ukazatel „recyklovatelnosti“ odpadu. 

Výhřevnost je tudíž ve vyspělém světě využívána k tomu, aby oddělila a definovala recyklovatelné a energeticky využitelné odpady od těch, které již žádné využití nemají. Není to jediný a ani dokonalý parametr využitelnosti, nicméně je jedním z těch, které mohou v praxi dobře fungovat. 

Již několikrát jsem upozorňoval, že ten, kdo chce komunální odpady opravdu materiálově a energeticky využívat, tomu nemohou podmínky pro výhřevnost a biologickou aktivitu na bráně skládky vadit. Není to v žádném případě jen o spalovnách. Existují i jiná zařízení, která dostatečně řeší mechanické třídění i biologickou stabilizaci.

Snahy o zpochybnění jasných parametrů pro to, co lze uložit na skládku a nebo snahy tyto parametry rozvolnit, bohužel pouze odhalují, o co nyní v České republice běží. O pokračování v extenzivním skládkování i po roce 2024. 

Naprosto nerozumím tomu, že jsou v naší zemi jako recept na vyšší využití komunálních odpadů představována a ekology dokonce podporována takzvaná „jednoduchá třídící zařízení“, neboli JTZ, která mají pouze legalizovat jakýsi podvod na občanech, kteří zaplatí za odpady více a bez skutečného dopadu na životní ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372