1/2024

Ekologie je jen zástěrka pro prosazování zálohování PET lahví

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Komunální ekologie0

Ekologie je jen zástěrka pro prosazování zálohování PET lahví

V tuto chvíli odmítáme zavedení povinného plošného systému zálohování, nicméně to neznamená, že si ho výrobci nemohou zavést dobrovolně,“ uvádí v reakci Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí a dále pokračuje: „Povinnost zálohovat plastové láhve odmítáme právě a především proto, že nemá podporu obcí, viz argumenty v dopise, a ani zdaleka všech výrobců, na což dlouhodobě upozorňujeme.“

„Neexistuje rozdíl mezi nezálohovanou lahví ve žlutém kontejneru a lahví zálohovanou. Obě skončí v recyklaci a následném zpracování naprosto stejným způsobem."

Argumenty MŽP

Neexistuje rozdíl mezi nezálohovanou lahví ve žlutém kontejneru a lahví zálohovanou. Osud obou lahví je zcela stejný, a je mýtus, že zálohovaná lahev je ekologičtější než lahev nezálohovaná. Obě skončí v recyklaci a následném zpracování naprosto stejným způsobem.

PET je nejžádanějším zbožím na trhu a současně se také nejlépe třídí prostřednictvím žlutých kontejnerů. V současné době již co se týká sběru PET plníme cíle pro rok 2025. Nabourávat současný systém sběru PET dalším systémem je tedy zcela nelogické a především velmi rizikové.

Pokud ze žlutých kontejnerů vyjmeme PET lahve, přijdou obce zhruba o 300 mil Kč. Stanou se pak dvě věci. Buď se kvůli ekonomice sníží počet barevných kontejnerů v ulicích, nebo obce budou muset občanům zvýšit cenu poplatku za nakládaní s odpady. Tzn. že celý systém zálohování zaplatí právě občan (ne zákazník co si kupuje balenou vodu, ne výrobce nápoje, ale každý občan), potažmo obec a následně stát, protože obce budou potřebovat pro svůj provoz více peněz.

Snížení počtu kontejnerů v ulicích by pak mělo zásadní dopad na třídění v domácnostech. Je prokázáno, že čím je systém třídění jednodušší a čím blíže má veřejnost kontejnery v dosahu, tím více lidí třídí. Za loňský rok se díky rozšiřování sítě vytřídilo např. o 6000 tun více plastu než předloni.

Co se tyká litteringu, který je častým argumentem propagátorů zálohování PET, tak v přírodě bohužel neleží nelegálně odhozené jen PET lahve či plechovky, ale celá řada jiných odpadů. Pokud jsou lidé schopni nechat v přírodě či na ulici PET lahev, jsou schopni toto udělat i s jiným odpadem. Zálohy samy o sobě nezmění myšlení/chování lidí.

Je potřeba ale také uvést, že zálohové systémy, které po Evropě fungují, dosahují obvykle nižší míry sběru malých PET lahví (ze kterých se obvykle konzumují nápoje tzv. „na cestě“). Je to samozřejmě tím, že velké objemy PET lahví konzumují spotřebitelé zejména v domácnostech, a pak je dosažena relativně vysoká účinnost sběru. Ale u obalů od nápojů spotřebovaných „na cestě“ již spotřebitelé takto ukáznění nejsou – hlavním důvodem je samozřejmě fakt, že spotřebitelům obvykle nestojí za to trávit čas hledáním výkupního místa obalu, když potřebují něco zařídit, resp. nejdou na nákup.

Boj proti litteringu se tedy musí skrývat hlavně v dlouhodobé výchově a v osvětě, současně musí být dostupná infrastruktura pro sběr tříděných odpadů, ale i košů na odpadky.
Dle informací z akce Ukliďme Česko tvořily PET láhve 1,4 % z celkového sebraného množství odpadů, tedy zdaleka v přírodě neleží jen PET či především PET. 

„Cílem nápojářů je dostat se napřímo a levně k tomuto materiálu.“

Zákon o obalech umožňuje výrobcům obalů zálohovat PET lahve od svého vzniku, tedy od roku 2001 a žádný výrobce ho od té doby sám nezavedl. Loni schválená nová směrnice o omezení spotřeby některých plastových výrobků však ukládá členským státům povinnost, aby 25 % materiálu PET lahví pocházelo z recyklátu, což vytváří samozřejmě tlak na výrobce balených vod.

Cílem nápojářů je tedy aktuálně dostat se napřímo a levně k tomuto materiálu, což má pro ně samozřejmě ekonomický přínos. O materiál v současné době navíc bojují zejména s výrobci textilií.

Druhým důvodem je udržení byznysu. Pokud výrobci prezentují láhev jako ekologickou a „cirkulární“, slibují si od toho, že lidi budou lahve nadále kupovat. Jedná se samozřejmě z větší části spíše o zelený marketing, za kterým se mnoho benefitů pro životní prostředí neskrývá, neboť stále půjde o odpad, který bude muset někdo rozdrtit, vyčistit, chemicky upravit, využít nebo odstranit atd. Ideální a opravdu ekologická varianta je samozřejmě žádná láhev a kohoutková voda, případně znovunaplnitelná láhev, jako např. na pivo.

Svaz měst a obcí ČR

„Je zcela zásadní otázka, co má přinést systém zálohování PET lahví. Proklamovaný úmysl, že zajistí 90 % materiálového využití, recyklaci, je zřejmě naplnitelné, ale za obrovských finančních nákladů a zejména negativních důsledků pro společnost," připojuje se Alexandra Kocková ze Svazu měst a obcí České republiky, „Efektu 90 % recyklace lze totiž v příštích cirka 7 letech dosáhnout i dalším rozšiřováním stávajícího veřejného sběrného systému a důslednou osvětou a informovaností obyvatel, jelikož v současnosti se ČR pohybuje až na cca 80 % recyklace využitelných PET lahví. Tohoto bylo za posledních 20 let dosaženo právě těmito nástroji."

Demotivace občanů 

PET lahev funguje jako symbol třídění. Jeho vyjmutí z běžně tříděných odpadů může ovlivnit chování občanů, kteří třídění omezí nebo s ním zcela přestanou. 

Města a obce ve spolupráci s AOS EKO-KOM i MŽP a dalšími poskytovateli dotací a grantů vytvořily širokou veřejně dostupnou sběrnou síť nádob na třídění odpadů. Došlo by tak k devalvaci této investice.

ČR patří mezi nejlépe třídící země v EU

Česká republika se díky současnému veřejnému systému třídění odpadů umisťuje dlouhodobě mezi nejlépe třídící země EU, zejména v třídění plastových obalů. I nadále má potenciál se na této pozici udržet a posilovat ji.

PET lahve netvoří černé skládky

Má-li být odůvodněním zavedení záloh i snížení tzv. litteringu (odhozené odpadky), pak v přírodě a ve veřejném prostoru se volně pohozených PET lahví nachází jen velmi malé množství. Větším problémem, a mnohem závažnějším než je littering PET lahví, je bohužel úmyslné vytváření nelegálních „černých“ skládek odpadů ze stavebního nebo nebezpečného odpadu.

Ohrožení maloobchodu

Nepřímým důsledkem zavedení systému zálohování PET lahví je i ohrožení maloobchodu. Může tak dojít k omezení služeb pro občany především na venkově. Jde o dopady, které jsou v rozporu se snahami vlády, příslušných ministerstev, krajů a měst a obcí, pro které je prvořadé vytvářet příznivé podmínky pro život svých obyvatel.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA