1/2022

EIB podporuje plány MZe na lepší hospodaření s vodou

| autor: MZe0

EIB podporuje plány MZe na lepší hospodaření s vodou

Realizace projektu bude mít velký přínos pro občany České republiky. Nově zajistí ochranu proti záplavám pro 47 000 obyvatel a až 24 000 lidí získá lepší přístup k pitné vodě. Krom toho bude zajištěno odvádění a čištění odpadních vod pro dalších celkem 39 000 obyvatel a budou navýšeny kapacity pro zadržování srážkových vod o 2 miliony m3.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova k tomu uvádí: „Jako klimatická banka Evropské unie usilujeme o zachování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí pro budoucí generace. Díky tomuto projektu se zlepší životní podmínky pro zhruba 110 000 lidí v České republice.

Přibližně 25 % obyvatel zde žije v záplavových oblastech, jež jsou v průměru jednou za 10 až 15 let ohrožovány ničivými povodněmi. Jedná se o program zaměřený na ochranu klimatu, který zlepší tamní vodohospodářské služby a pomůže České republice plnit její závazky vyplývající z vnitrostátní i unijní environmentální legislativy.“

Ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman dodává: „Ministerstvo zemědělství si velmi váží dlouhodobé spolupráce s EIB a velice rádi v ní budeme pokračovat. Čeká nás turbulentní období klimatické změny, které bude – z pohledu České republiky – především obdobím značného úbytku zdrojů vody.

V rámci právě realizovaných opatření je naší prioritou zajistit stabilní dodávky pitné vody občanům České republiky a budovat nové vodní nádrže v obcích, resp. obnovovat ty stávající. Musíme však mít na paměti i opačný extrém a zajistit ochranu našich obyvatel před záplavami. Financování ze strany EIB nám v následujících letech pomůže zavést celou řadu důležitých opatření v boji proti změně klimatu.“

Tato zatím poslední operace Evropské investiční banky je pokračováním velmi úspěšné spolupráce mezi bankou a Ministerstvem zemědělství České republiky. Jedná se o šestý úvěr, který ministerstvo získalo od EIB od roku 1999, přičemž celkový objem financování již dosáhl částky 1,3 mld. eur.

Několik příkladů konkrétních projektů financovaných z úvěru:

Zásobování vodou a kanalizace

Projekt: Vodovod Jelence

Součástí investice je výstavba vodovodu v délce 1,6 km, vrtané studny a také zásobníku o objemu 40 m3 s technologií pro úpravu vod. Po dokončení obyvatelé obce získají zdroj kvalitní pitné vody.

Protipovodňová opatření

Projekt: „Třebovice, Třebovka – Česká Třebová, úprava toku – stavební část“

Cílem investice je zajistit protipovodňovou ochranu na úseku vodního toku Třebovka v délce 12 km pro obce Třebovice a Rybník a město Česká Třebová. Úroveň protipovodňové ochrany se zde zvýší ze stávající dvouleté na stoletou vodu.

Projekt: „Výstavba obecní nádrže v obci Chotěšice (Středočeský kraj)“

Výstavba vodní nádrže o ploše 4,7 ha s celkovým objemem 66 000 m3. Projekt zkvalitní místní vodohospodářský režim, stabilizuje úroveň tamních podzemních vod a posílí lokální ekostabilizační funkce. Vodní nádrž bude sloužit i jako protipovodňové opatření s kapacitou 24 000 m3.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO