1/2024

Efektivnější přepracování vyhořelého jaderného paliva

| autor: České vysoké učení technické v Praze0

Efektivnější přepracování vyhořelého jaderného paliva

Jedno ze dvou ocenění rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2017 si na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli převzal RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D., vědecký pracovník Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI), za svou disertační práci nazvanou Studium extrakčních systémů pro separaci lanthanoidů a minoritních aktinoidů.

Práce je součástí celoevropského projektu, jehož cílem je uzavření jaderného palivového cyklu.

Jinými slovy, zpracování jaderného odpadu ze štěpných reaktorů, které umožní jeho opakované využití a razantně zkrátí dobu, po kterou bude radioaktivní odpad v hlubinném úložišti představovat riziko pro životní prostředí.

Radiotoxicita vyhořelého jaderného paliva samovolně klesne na úroveň uranové rudy, zkteré bylo palivo vyrobeno, za zhruba 300 tisíc let.

Současná metoda přepracování odpadu PUREX sice zkracuje tuto dobu na 10 tisíc let, což však není dostatečné. Vrámci našeho projektu pracujeme na koncepci Partitioning and Transmutation (Separace a transmutace), která by toto období zkrátila na přibližně 300 let.

Zjednodušeně řečeno jde o to, že z odpadu extrahujeme složky svysokou radioaktivitou a delšími poločasy přeměny, které se mohou dále využít, anebo transmutovat na prvky stabilní či skrátkým poločasem přeměny,“ vysvětluje Petr Distler.

Díky tomu se objem odpadu výrazně zmenší a zároveň tak šetříme i přírodní zdroje. A jedním dechem dodává, že úspěch ve vědě vyžaduje i spolupráci: „Mezi naše nejbližší spolupracovníky patří kolegové na University of Reading a Northumbria University zVelké Británie.

Petr Distler se tímto tématem zabývá od prvního ročníku svého bakalářského studia oboru jaderné chemie.

O tom, jaký obor chtěl studovat, věděl už od druhého ročníku gymnázia, kdy na FJFI navštívil akci pro studenty středních škol Fyzikální týden (nyní Týden vědy na Jaderce).

Vzhledem k jeho zájmu o tento obor a účastem v různých soutěžích včetně Chemické olympiády se již v počátcích svého studia začal věnovat i vědecké práci a vybral si právě výzkum týkající se přepracování jaderného paliva.

Na toto téma tak postupně zpracovával bakalářskou, diplomovou i už zmíněnou disertační práci. Získal za ni také různá ocenění, například 1. místo v soutěži České nukleární společnosti a ÚJV Řež o nejlepší disertační práci (2017) nebo Ocenění Nadace Preciosa za vynikající disertační práci (2017).

Jednu z cen mezinárodní úrovně, za 1. místo v Becquerel Prize for Nuclear, mu v červnu 2018 dokonce osobně předával laureát Nobelovy ceny za chemii z roku 2016 prof. Jean-Pierre Sauvage na francouzské ambasádě za přítomnosti dalších dvou francouzských nobelistů.

Kromě vědecké práce a výuky na katedře jaderné chemie FJFI Petr Distler také učí chemii na osmiletém Gymnáziu Altis na Praze 10.

Evidentně je i dobrý učitel, o čemž svědčí i diplom Zlaté křídy za vedení cvičení k předmětu Fyzikální chemie 2 v minulém akademickém roce, který získal na základě hodnocení výuky studenty.

Upravil jsem cvičení tak, aby aktivní byli studenti a ne já. Takže nyní studenti pracují ve skupinách, vždy si jeden člen skupiny připraví příklad a vysvětlí ho ostatním, mají čas na diskusi a ke konci řešení daného příkladu si pokládají dotazy mezi skupinami, aby si prověřili, zda studované problematice opravdu rozumí.

Jde o princip skupinové, často i kooperativní výuky a na základě zpětné vazby to vypadá, že studentům tento přístup vyhovuje,“ dodává Petr Distler s tím, že podobné principy aplikuje i ve výuce na gymnáziu.

Vedle své vědecké a pedagogické činnosti se Petr Distler věnuje také propagaci vědy v rámci nejrůznějších akcí. V Chemické olympiádě je jedním z recenzentů úloh a každoročně vede studenty zapojené do soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ).


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP