1/2024

ECHA zveřejnila první odvětvové uživatelské mapy a aktualizovala Chesar

| autor: ECHA, překlad MPO0

ECHA zveřejnila první odvětvové uživatelské mapy a aktualizovala Chesar

Odvětvové uživatelské mapy byly rozpracovány průmyslem, aby se zvýšila komunikace v dodavatelsko – odběratelském řetězci chemických látek a zlepšilo se jejich bezpečné používání.

Pomocí harmonizované šablony budou průmyslová odvětví reprezentující následné uživatele chemických látek sdílet s registranty těchto látek, jak je jejich společnosti používají. Tyto odvětvové uživatelské mapy pomohou registrantům chemických látek zlepšit kvalitu jejich registračních dokumentací, zvláště expozičních scénářů.

První zveřejněné odvětvové uživatelské mapy se týkají následujících skupin chemických látek:

  • adheziva a tmely
  • mýdla, detergenty a výrobky pro údržbu
  • kosmetika.

Odvětvové uživatelské mapy jsou dostupné na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky v knihovně odvětvových uživatelských map.

Zveřejňování odvětvových uživatelských map zpracovávaných odvětvími (následnými uživateli chemických látek) na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) vyplývá ze společného prohlášení CEFIC, DUCC a ECHA v říjnu t. r.

Další zpracovatelská odvětví následných uživatelů chemických látek nyní také zahájila přípravu zpracování svých odvětvových uživatelských map. Ty by měly následným uživatelům chemických látek zvlášť pomoci při zpracování smysluplné registrační dokumentace v posledním registračním termínu 2018.

ECHA doporučuje, aby:

  • následní uživatelé chemických látek kontaktovali své odvětvové organizace (asociace, společenství apod.), aby se ujistili, že jejich použití chemických látek jsou/budou pokryta v odvětvových uživatelských mapách;
  • registranti sledovali webovou stránku ECHA věnovanou odvětvovým uživatelským mapám a identifikovali ta odvětví, kde jejich chemické látky končí; registranti by měli následně použít informace z příslušných odvětvových uživatelských map při přípravě nebo vylepšení registrační dokumentace svých chemických látek a expozičních scénářů, které posílají směrem dolů v dodavatelském řetězci;
  • odvětvové organizace (asociace, společenství apod.) by měly, pokud tak již neučinily, zahájit přípravu odvětvových uživatelských map nyní. Při jejich zpracování se doporučuje využít zkušenosti ostatních odvětvových organizací.

Návazně ECHA aktualizovala webový nástroj Chesar (nástroj pro hodnocení chemické bezpečnosti a podávání zpráv/Chemical Safety Assessment and Reporting tool), aby podporoval přímo v tomto nástroji používání odvětvových uživatelských map (verze Chesar 3.1.).

Kromě toho registranti nyní mohou generovat své expoziční scénáře pro komunikaci v dodavatelském řetězci ve standardizovaném ESComXML formátu. Umožnění automatického vstupu informací do IT systému společností jim ušetří čas. Standardisovaný ESComXML formát vyvinutý CEFIC (Rada pro chemický průmysl) slouží k výměně informací z expozičních scénářů mezi IT systémy.

Na webové stránce Chesar je nyní dostupný nový manuál pro odvětvové organizace zaměřený na odvětvové uživatelské mapy. Stávající Chesar 3 manuál byl aktualizován tak, aby zahrnul tyto změny (Chesar 3.1 manuál).

Další aktualizace Chesar se předpokládá v květnu 2017.

Další informace:

Vysvětlivky:

CEFIC Evropská rada pro chemický průmysl

DUCC Koordinační skupina následných uživatelů chemických látek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA