ECHA zveřejnila překlady manuálů k REACH a CLP

| autor: MPO0

ECHA zveřejnila překlady manuálů k REACH a CLP

Níže citované manuály/příručky byly v anglickém jazyce zveřejněny již v dubnu 2016. Cílem příruček je pomoci registrantům, při přípravě dokumentací pomocí nástroje IUCLID:

  1. „Jak připravit dokumentaci k dotazu“ (verze 1.0);
  2. Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení“ (verze 1.0);
  3. „Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH“ (verze 1.0);

Stručný obsah manuálů/příruček je uveden v příloze 1. Předpokladem pro využívání manuálů/příruček je nainstalování nástroje IUCLID a vlastnictví platného účtu u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Další informace:

Jak připravit dokumentaci k dotazu [CS][PDF]

Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení [CS][PDF]

Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH [CS][PDF]

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB