Reklama

28. 8. 2019  |  Aktuality  |  Autor: MPO ČR / ECHA

ECHA připraví návrh na omezení olova ve střelivu a rybářském náčiní

Evropská komise požádala agenturu ECHA o vypracování dokumentace podle přílohy XV nařízení REACH pro případné omezení uvádění na trh a používání olova ve střelivu v suchozemském prostředí (zveřejněno ECHA 21. 8. 2019).

V září 2018 zveřejnila ECHA zprávu o přezkumu informací týkajících se používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a v rybářském olůvku. Z této zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují riziko pro životní prostředí i zdraví lidí a doporučila další nezbytná opatření.

Na základě předložených důkazů a závěrů této zprávy Komise požádala agenturu ECHA, aby připravila dokumentaci v souladu s čl. 69 odst. 1 podle přílohy XV nařízení REACH s ohledem na možné omezení uvádění na trh a používání olova v munici, tj. střelných zbraních používaných v suchozemském prostředí, nábojích používaných v mokřadech i mimo ně a také používání olova v rybářském náčiní a aby se zaměřila na rizika spojená s používáním těchto předmětů.

ECHA v minulosti již navrhla omezení používání olověných střel v mokřadech. Tento návrh je v současné době projednáván Komisí před rozhodnutím.

%pst%

Další informace:

Aktuální činnost ECHA týkající se omezení

Žádost Komise na ECHA

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372