1/2021

Dvůr Králové nad Labem: Zastupitelé schválili záměr vypsání zakázky na stavbu ČOV

| autor: Dvůr Králové nad Labem0

Dvůr Králové nad Labem: Zastupitelé schválili záměr vypsání zakázky na stavbu ČOV

Zastupitelé zároveň souhlasili, že případné investorství bude postoupeno společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., kterou město vlastní.

„Vyřešení otázky čištění odpadních vod je strategickým a zásadním bodem pro rozvoj města a je zahrnuto také do akčního plánu programu rozvoje města. Na investičním záměru výstavby se pracuje už několik let,“ říká místostarosta města Jan Helbich.

V současné době připravuje odbor rozvoje, investic a správy majetku ve spolupráci s Provodem, inženýrskou společností, s. r. o., zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky.

„Jejím předmětem bude výstavba nové ČOV o kapacitě 17 000 ekvivalentních obyvatel. Stavbu bude tvořit řada objektů a provozních souborů určených k technologickému procesu čištění odpadních vod. Součástí plnění zakázky bude také zajištění ročního zkušebního provozu ČOV,“ upřesňuje místostarosta Jan Helbich.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je více než 155 mil. Kč bez DPH, doba realizace 36 měsíců od předání staveniště, což je plánováno na letošní říjen. K hlavním stavebním pracím by však mělo dojít až v následujících letech.

„Nadále však probíhají na úrovni vedení města jednání s majiteli stávající čistírny odpadních vod o jejím případném odkupu nebo o podmínkách provozování včetně ceny za čištění odpadních vod,“ dodává starosta města Jan Jarolím.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo