1/2021

Dotace na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

| autor: Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.0

Dotace na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Výzva byla otevřena dle harmonogramu v pondělí 2. 3. 2020 a podání žádostí bude možné až do 1. 6. 2020.

V rámci dotace jsou podporovány aktivity jako je výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek; včetně technologií pro energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo zařízení pro odvodnění a tepelnou úpravu čistírenských kalů.

Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů musí činit alespoň 500 tis. Kč bez DPH. Dotace bude poskytována ve výši až 85 %.

S podáním žádosti není dobré váhat. Pro podání žádosti jsou jako povinné přílohy vyžadovány - např. analýza potenciálu produkce odpadů (materiálu) v zájmové oblasti a materiálových toků, projektová dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu, územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, příp. vyjádření SÚ, že projekt nepodléhá územnímu rozhodnutí, a řada dalších příloh.

Pokud Vás tato výzva zaujala, napište nám a my Vám rádi pomůžeme s posouzením Vašeho záměru a zpracováním žádosti o tuto dotaci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace