Reklama

30. 10. 2019  |  Servisní témata  |  Autor: Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.

Dotace na zpracování kalů

Ministerstvo životního prostředí se v rámci podpory zaměřené na odpadové hospodářství snaží pokrýt celé spektrum odpadů. Svoji šanci tak mají i ti, kteří řeší zpracování čistírenských kalů.

V současnosti je v této oblasti možné požádat o dotaci ze dvou otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí.

V rámci výzvy č. 114 je možné v aktivitě „výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů“ požádat na výstavbu nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů. Do takovéhoto zařízení pak nesmí vstupovat jiný odpad. Jako nové zařízení lze podpořit technologie na hygienizaci kalů z ČOV.

V rámci výzvy č. 126 je možné v aktivitě „výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů“ požádat na výstavbu či modernizaci (tu pouze s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05.

V tomto případě, pokud se nejedná o vlastní odpad, musí být se žádostí o dotaci doloženo také potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadův rozsahu minimálně poloviny roční kapacity podporovanéhozařízení.

V obou výzvách mohou své žádosti o dotace podat také podnikatelské subjekty, a to všechny formy obchodních společností/korporací. A získat mohou až 85% dotace na způsobilé výdaje.

Čas na podání žádosti se však krátí! V případě výzvy č. 114 končí již na začátku prosince tohoto roku. Proto se svými žádostmi neváhejte.

Pokud Vás některá z výše uvedených výzev zaujala, napište nám a my Vám rádi pomůžeme s posouzením Vašeho záměru a zpracováním žádosti o tuto dotaci.

Autor: Ing. Markéta Švábová, Fair Care s. r. o.

 
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372