2/2023

Dotace na zlepšení životního prostředí

| autor: Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.0

Dotace na zlepšení životního prostředí

Ze spolupráce se zeměmi, které byť se nacházejí v prostoru Evropské unie, nejsou jejich členy, vznikl program Životní prostředí. Program je zaměřen na snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší a vod a změny klimatu, dále na zmírňování vlivu změn a přizpůsobování se těmto změnám, stejně jako na podporu opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Podporovány mají být primárně inovativní řešení a pilotní projekty a projekty na osvětu v těchto oblastech.

V tomto programu je v současnosti vyhlášena možnost navázání spolupráce s norským partnerem, kde je propláceno až 100% výdajů! Na tuto výzvu budou v tomto roce postupně navazovat další výzvy v jednotlivých výše uvedených podporovaných oblastech, kde bude možné realizovat dlouhodobé inovativní a pilotní projekty. Účast v aktuálně vyhlášené výzvě na navázání či prohloubení spolupráce s norskou institucí není podmínkou účasti v dalších výzvách. Spolupráce s norskou institucí však bude nezbytná pro úspěch projektů v těchto výzvách. Předpokládá se zde ale velké procento dotace (80-90%).

Výzkumné projekty ve veřejném zájmu zaměřené na ekoinovace, u nichž lze předpokládat rychlé uplatnění v praxi, jsou podporovány také z národních zdrojů. Takovéto projekty musí být podány v konsorciu 3 uchazečů. Hlavním uchazečem zde musí být výzkumná organizace, u dalších uchazečů typu malých podniků zde dosahuje míra podpory až 80% v rámci průmyslového výzkumu a 60% v rámci experimentálního vývoje. Výzva v tomto programu by měla být vyhlášena v dubnu.

V jednom článku není možné postihnout všechny možné typy dotací, pokud máte dotazy z této oblasti, napište nám a my Vám rádi pomůžeme s posouzením Vašeho záměru a zpracováním žádosti o dotaci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP