Reklama

19. 3. 2020  |  Servisní témata  |  Autor: Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.

Dotace na zlepšení životního prostředí

Dnes bychom Vás rádi informovali o aktuálních i připravovaných dotačních možnostech na zlepšení životního prostředí v České republice. Podporu opatření nabízí nejen strukturální fondy EU, ale také spolupráce s Norskem a zeměmi EHP, stejně jako národní dotační programy.

Ze spolupráce se zeměmi, které byť se nacházejí v prostoru Evropské unie, nejsou jejich členy, vznikl program Životní prostředí. Program je zaměřen na snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší a vod a změny klimatu, dále na zmírňování vlivu změn a přizpůsobování se těmto změnám, stejně jako na podporu opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Podporovány mají být primárně inovativní řešení a pilotní projekty a projekty na osvětu v těchto oblastech.

V tomto programu je v současnosti vyhlášena možnost navázání spolupráce s norským partnerem, kde je propláceno až 100% výdajů! Na tuto výzvu budou v tomto roce postupně navazovat další výzvy v jednotlivých výše uvedených podporovaných oblastech, kde bude možné realizovat dlouhodobé inovativní a pilotní projekty. Účast v aktuálně vyhlášené výzvě na navázání či prohloubení spolupráce s norskou institucí není podmínkou účasti v dalších výzvách. Spolupráce s norskou institucí však bude nezbytná pro úspěch projektů v těchto výzvách. Předpokládá se zde ale velké procento dotace (80-90%).

Výzkumné projekty ve veřejném zájmu zaměřené na ekoinovace, u nichž lze předpokládat rychlé uplatnění v praxi, jsou podporovány také z národních zdrojů. Takovéto projekty musí být podány v konsorciu 3 uchazečů. Hlavním uchazečem zde musí být výzkumná organizace, u dalších uchazečů typu malých podniků zde dosahuje míra podpory až 80% v rámci průmyslového výzkumu a 60% v rámci experimentálního vývoje. Výzva v tomto programu by měla být vyhlášena v dubnu.

V jednom článku není možné postihnout všechny možné typy dotací, pokud máte dotazy z této oblasti, napište nám a my Vám rádi pomůžeme s posouzením Vašeho záměru a zpracováním žádosti o dotaci.

Fair Care s. r. o.

Náš tým

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372