1/2021

Dotace na zelené střechy pro podniky

| zdroj: Zelené střechy0

640px-Awesome_Green_Roof.jpg
zdroj: wikimedia.org

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Agenturou pro podnikání a inovace představilo dotační možnosti z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Národního plánu obnovy (NPO) zaměřené mimo jiné na Úspory energií v podnicích.

Podpora zelených střech je obsažena v aktivitě 2. 7. 2. 2 – Úspora vody v průmyslu. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, například výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Plánované datum vyhlášení výzvy 1 Q 2022 (leden)


OP TAK, Aktivita 2.7.2.2 - Úspora vody v průmyslu

  • Strategický cíl: 5.1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu – úspora vody v průmyslu
  • Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
  • Alokace: 48 499 610 € (cca 1,25 mld. Kč)
  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Národní plán obnovy

  • Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
  • Alokace: 1 000 000 000,- Kč
  • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Více na Národní plán obnovy | MPO

https://www.planobnovycr.cz

https://www.dotace-optak.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo