1/2024

Dotace na úspory energie v OP PIK budou výrazně dostupnější

| autor: TZ Svazu průmyslu a dopravy ČR0

Dotace na úspory energie v OP PIK budou výrazně dostupnější

Díky novým kritériím se ze zdlouhavého a nepřehledného programu stává využitelný nástroj pro firmy, které teď mají větší šanci získat dotace na zavádění úsporných opatření.

Česká republika tak může lépe plnit národní závazek pro energetické úspory. Svaz průmyslu nové nastavení podmínek vyjednával s MPO posledních šest měsíců. Vycházel při tom z námětů a zkušeností členů Svazu.

V pořadí již IV. výzva programu podpory Úspory energie v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vznikala v úzkém a odborném dialogu MPO a SP ČR.

Díky tomu se podařilo nastavit hodnotící kritéria tak, aby v maximální možné míře vycházela vstříc žadatelům v rámci existujících evropských pravidel veřejné podpory (GBER).

„Věříme, že schválené nastavení IV. výzvy pro Úspory energie bude podniky více motivovat, aby investovaly do energeticky efektivních opatření. Intenzivně jsme s MPO jednali o parametrech, aby byly k žadatelům maximálně vstřícné.

Stejně jako MPO si uvědomujeme, že v plnění národních cílů pro úspory energie má ČR problém a program OP PIK má být jedním z hlavních nástrojů, jak deficit plnění dohnat,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SPČR.

„Od spuštění programu Úspory energie jsme na příkladech z praxe ukazovali, že detailní položkové rozpočty nedávají smysl a jsou pro žadatele neúměrně zatěžující a v mnoha případech i nereálné.

Znamenaly pouze nepřiměřenou zátěž pro žadatele a komplikovaly proces hodnocení,“ dodává Bohuslav Čížek.

Hlavními změnami ve srovnání s předcházející třetí výzvou jsou zejména:

  • Výše minimální bodové hranice pro nárok na dotaci – snížení minimální bodové hranice při hodnocení a výběru žadatelů z 60 na 50 bodů (žadatel tedy může mít nárok na dotaci i při získání 50 bodů).

  • Posuzování nákladové efektivity – namísto nutnosti doložit detailní položkové rozpočty a tzv. ceny obvyklé by byla efektivita nákladů nově posuzována dle křivky odrážející měrné způsobilé výdaje na roční úsporu 1 GJ.

  • Navýšení kritéria ekonomické výnosnosti žadatele (IRR), při které může být projekt podpořen dotací – navýšení z 15 % na 20 %.

  • Možnost nově zahrnout do uznatelných výdajů žadatele také výdaje na předprojektovou přípravu, administraci a řízení projektu (včetně zpracování žádosti).

Do výzvy s upravenými hodnotícími kritérii a parametry budou moci předkládat žadatelé žádosti od července a výzva bude tzv. průběžná.

Dosahování cílů energetických úspor stanovených Národním akčním plánem energetické účinnosti je pro Českou republiku dlouhodobě problematické.

Během sedmi let jsme měli dosáhnout energetických úspor ve výši 51,1 PJ. Po čtyřech letech jsme ale uspořili teprve třetinu. Právě zlepšené nastavení podmínek v OP PIK má být jednou z hlavních cest, jak tempo plnění národního závazku pro energetické úspory zrychlit.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA