Doporučení Evropské komise elektroenergetickým a plynárenským sítím

| autor: redakce / EUR-Lex0

Doporučení Evropské komise elektroenergetickým a plynárenským sítím

Doporučení Komise ze dne 24. července 2018 k pokynům týkajícím se rovného zacházení a kritérií transparentnosti, jež mají Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a Evropská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav uplatňovat při vytváření jejich desetiletých plánů rozvoje sítě uvedených v příloze III oddíle 2 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1463146448435&uri=CELEX:32018H0727(01)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK