1/2024

Dohoda ministrů životního prostředí o snižování emisí CO2 je maximum možného

| autor: TZ MPO ČR0

Dohoda ministrů životního prostředí o snižování emisí CO2 je maximum možného

Evropská komise v loňském roce navrhla, aby automobilky snížily průměrné emise CO2 u osobních automobilů a dodávek registrovaných v EU do roku 2025 o 15 % a do konce roku 2030 pak o 30 % oproti současnému cíli, který je vázán na rok 2021.

Během jednání některé státy EU však požadovaly daleko vyšší míru snižování emisí do roku 2030, na úroveň 40 % i více. Proti tomu se utvořila skupina zemí s významným zastoupením automobilového průmyslu včetně České republiky. Ty pak podporovaly návrh Evropské komise, případně cíle nižší.

Po dlouhých a vyhrocených jednáních se podařilo dohodnout redukční cíl pro osobní vozidla na úrovni 35 % a tak dosáhnout kompromisu, který bude základem pro další jednání v rámci trialogu.

„S přihlédnutím k velkému tlaku některých ambiciózních států může ČR považovat tento výsledek za nejlepší možný v dané situaci, kdy se zároveň podařilo do finálního textu zapracovat určité korekční faktory, jako např. posílení revizní klauzule cíle pro rok 2030 v roce 2023, zvýhodnění nízko-emisních vozidel v zemích, kde je jejich podíl na trhu doposud nízký, a podobně“, řekla v této souvislosti ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Česká republika od samého začátku vyjednávání upozorňovala, že předložený návrh Komise je velice ambiciózní. Naší preferovanou variantou bylo snížit redukční cíle pro rok 2025 i 2030. Naopak výrazné navýšení redukčních cílů, které bylo požadováno ze strany mnoha států, by znamenalo radikální přechod k elektrifikaci dopravy, a na to společnost, z mého pohledu, není připravena.

Evropská unie si směrnicí o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva stanovila cíle pro zvyšování podílu všech alternativních paliv v dopravě. Tento návrh ovšem směřuje pouze k podpoře elektro-mobility.

Neměli bychom také zapomínat, že vybudování infrastruktury pro alternativní paliva bude velice nákladné a časově náročné. Budeme proto spolu s ministerstvy životního prostředí a dopravy, případně dalšími resorty, a se zástupci automobilového průmyslu hledat cesty, jak se s navrženými cíli a opatřeními vyrovnat bez vážných hospodářských a sociálních důsledků.“ Dodala ministryně Marta Nováková.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP