Reklama

13. 2. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Dodavatelé elektřiny v ČR

Přinášíme seznam dodavatelů elektřiny a postup při změně dodavatele.

Energetický regulační úřad eviduje seznam subjektů s vydanou licencí pro obchod s elektřinou.

Ovšem ne všichni držitelé licence aktivně působí na trhu nebo dodávají celému segmentu zákazníků. Vybíráme nejvýznamnější z nich.

Dodavatel Kontaktní údaje
ČEZ Prodej Webové stránky: www.cez.cz Telefon: 840 840 840 E-mail: cez@cez.cz
 RWE Webové stránky: www.rwe.cz Telefon: 840 11 33 55 E-mail: info@rwe.cz
E.ON Energie Webové stránky: www.eon.cz Telefon: 840 111 333 (E.ON Zákaznická linka) E-mail: info@eon.cz
Pražská plynárenská Webové stránky: www.ppas.cz Telefon: 840 555 333 E-mail: callcentrum@ppas.cz
3E - Europe Easy Energy Webové stránky: www.3-e.cz Telefon: 800 080 800 E-mail: info@3-e.cz
Fonergy Webové stránky: www.fonergy.cz Telefon: 800 100 303 E-mail: info@fonergy.cz
Pražská energetika Webové stránky: www.pre.cz Telefon: 840 550 055 E-mail: pre@pre.cz
Centropol Webové stránky: www.centropol.cz Telefon: 840 222 222 E-mail: info@centropol.cz
X Energie Webové stránky: www.xenergie.cz Telefon: 840 444 446 E-mail: info@xenergie.cz
 EP Energy Trading Webové stránky: www.epet.cz Telefon: 255 707 099 E-mail: info@epet.cz
Global Energy Webové stránky: www.globalenergy.cz Telefon: 841 111 841 E-mail: info@globalenergy.cz
Bohemia Energy entity Webové stránky: www.bohemiaenergy.cz Telefon: 840 10 10 10 E-mail: kontakt@bohemiaenergy.cz
Energie2 Webové stránky: www.energie2.cz Telefon: 844 000 010 E-mail: info@energie2.cz
Elimon Webové stránky: www.elimon.cz Telefon: 474 720 240 E-mail: info@elimon.cz
Carbounion Komodity (CBK) Webové stránky: www.carbounion.cz Telefon: 222 990 550 E-mail: zakaznik@carbounion.cz
Akcenta Energie Webové stránky: www.energy.akcenta.eu Telefon: 498 777 888 E-mail: energie@akcenta.eu
České energetické centrum Webové stránky: www.bohemiaenergy.cz Telefon: E-mail: kontakt@bohemiaenergy.cz
Comfort Energy Webové stránky: www.comfortenergy.cz Telefon: 840 841 842 E-mail: kontakt@comfortenergy.cz
Armex Energy Webové stránky: www.armexenergy.cz Telefon: 841 111 113 E-mail: energy@armexenergy.cz
Vemex Energie Webové stránky: www.vemexenergie.cz Telefon: +420 226 258 180, Zelená linka: + 420 800 400 420 E-mail: info@vemexenergie.cz
 Amper Market Webové stránky: www.ampermarket.cz Telefon: Bezplatná zákaznická linka: 800 701 313 E-mail: info@ampermarket.cz
Yello Energy Webové stránky: www.yello.cz Telefon: 840 555 777 E-mail: yello@yello.cz
Česká energie Webové stránky: http://www.ceskaenergie.cz Telefon: +420 226 217 610 E-mail: info@ceskaenergie.cz
Nano Green (Nano Energies Trade) Webové stránky: www.nano-energies.cz Telefon: 226 257 257 E-mail: info@nano-energies.cz
Erste Energy Services Webové stránky: www.eres.cz Telefon: + 420 800 888 880 E-mail: info@eres.cz
One Energy Webové stránky: www.oneenergy.cz Telefon: 840 777 840 E-mail: zakaznik@oneenergy.cz
Corasta Webové stránky: www.corasta.cz Telefon: 222 260 611 E-mail: infolinka@corasta.cz
Energy Bees Webové stránky: www.energybees.cz Telefon: +420 384 971 234 E-mail: info@energybees.cz
Lumen Energy Webové stránky: www.lumen-energy.com Telefon: 257 217 759 E-mail: lumen-energy@lumen-energy.com
Engas Webové stránky: www.engas.cz Telefon: 731 506 404 E-mail: engas@engas.cz
Lama energy Webové stránky: www.levnyplyn.cz Telefon: 840 111 310 E-mail: dispecink-lama@oplama.cz
Right Power Energy Webové stránky: www.bicorn.cz Telefon: 844 44 55 66 E-mail: bicorn@bicorn.cz
Optimum Energy Webové stránky: www.optimumtrading.eu Telefon: 844 119 999 E-mail: info@optimumtrading.eu
Stabil Energy Webové stránky: www.stabilenergy.cz Telefon: 840 11 88 88 E-mail: infostabilenergycz
Fosfa Webové stránky: www.feelecoenergy.cz Telefon: + 420 519 306 300 E-mail: feelecoenergy@fosfa.cz
Eneka Webové stránky: www.eneka.cz Telefon: +420 725 048 494 E-mail: info@eneka.cz
Central Energy Webové stránky: www.centralenergy.cz Telefon: 581 735 217 E-mail: info@centralenergy.cz
ST Energy Webové stránky: www.stenergy.cz Telefon: 734 445 020, 222 741 000 E-mail: info@stenergy.cz
ČM Energetika Webové stránky: www.cmenergetika.cz
SVT Group Webové stránky: Telefon: +420 580 999 580 E-mail: energie.svtgroup.cz 


Změna dodavatele

Zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele elektřiny je právem všech zákazníků a spotřebitelů, což jim umožňuje ovlivnit část svých celkových výdajů za energii.

Jak postupovat při změně dodavatele?

1. Posoudit

Nejprve je dobré posoudit, zda změna dodavatele přinese výhody. Pokud si vyhlédnete konkrétní dodavatele, můžete si porovnat jejich cenové a obchodní podmínky. Pro porovnání cenových nabídek dodavatelů lze například využít kalkulátor ERÚ.

Lze využít také kalkulátoru kontroly faktury za elektřinu, který slouží ke kontrole faktury za dodávku elektřiny jak domácnostem, tak podnikatelům na hladině NN.

Ten nabízí i možnost aktuálního výpočtu ceny doposud spotřebovaného množství elektrické energie či kontrolu, zda již zaplacené zálohy za elektřinu pokryjí cenu doposud odebrané elektřiny.

2. Vybrat

V případě, že se rozhodnete pro změnu dodavatele, není příliš moudré se při výběru zaměřit pouze na jediného dodavatele s na první pohled nejlepší cenou. Velmi důležitá je pověst a důvěryhodnost dodavatele, kvalita služeb, klientský servis, který poskytuje,finanční stabilita či smluvní a obchodní podmínky.

Jedna z důležitých informací, podle ERÚ, je i to, zda je dodavatel přihlášen k Etickému kodexu obchodníka, nastavení vyrovnaných smluvních sankcí a možnost sjednat smluvní vztah na dobu neurčitou.

Obchodní podmínky obvykle uvádí dodavatelé na svých webových stránkách a obsahují následující informace:

  • dobu trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní dobu (nyní max. 3 měsíce),
  • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné,
  • výčet smluvních sankcí a poplatků,
  • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),
  • práva a povinnosti smluvních stran ,
  • zda bude změna dodavatele zpoplatněna (ta je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírali tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),
  • způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem..

Před podpisem smlouvy je důležité trvat na předložení obchodních podmínek nového dodavatele a na jejich vysvětlení.

3. Podepsat

Po výběru nového dodavatele je nutné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před tím než smlouvu podepíšete, je nezbytné si nechat předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky a vše si důkladně prostudovat.

Při podpisu smlouvy je možné poskytnout novému dodavateli plnou moc k zastupování v rámci procesu změny dodavatele, ten pak může provést některé činnosti za vás, čímž se celý proces výrazně urychlí.

4. Změna

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se Vás příliš netýká (proces trvá dle výpovědních dob).

Ovšem pokud se rozhodnete nepodepsat plnou moc pro zastupování při změně dodavatele, budete vše vyřizovat sami. Soupis nutných kroků a dalších probíhajících činností je uveden ve vyhlášce č. 408/2015 Sb., Pravidla trhu s elektřinou.

5. Dodávka

Poté, co proběhne vše potřebné ke změně, zahajuje dodávku energie nový dodavatel. Ten by vás o tom měl informovat, taktéž o datu, od kterého jím byla skutečně zahájena dodávka.

ERÚ doporučuje nahlášení k termínu změny dodavatele příslušnému provozovateli distribuční soustavy samoodečet (do 5-ti pracovních dnů od změny dodavatele). Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem.

Při prvním závěrečném vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.

Další informace:

Zdroj: https://www.eru.cz/cs/elektrina

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372