1/2024

Dobrovolná dohoda: Kraj, železárny i ministerstvo hlásí splněno

| autor: Třinecké železárny0

Dobrovolná dohoda: Kraj, železárny i ministerstvo hlásí splněno

Po roce existence této dobrovolné dohody všechny tři subjekty hlásí: Za první rok máme splněno. V dobrovolné dohodě s Třineckými železárnami a Ministerstvem životního prostředí slíbil například Moravskoslezský kraj zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje.

„Správa silnic Moravskoslezského kraje čistila v loňském roce silnice častěji, než jí to ukládá zákon. Zhruba 400 kilometrů silnic II. a III. třídy v průjezdních úsecích větších měst silničáři čistili ve 4 cyklech od dubna do října. Kraj to stálo skoro 15 milionů korun.

Díky tomu bylo ze silnic odstraněno téměř 2 tisíce tun nečistot, částic všech frakcí, které se tak nemohou dostat zpátky do ovzduší,“ uvedl hejtmanMoravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že kraj také podle dohody finančně podpořil ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol, které jsou v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší, a vyhlásil 2 dotační programy. Žádosti o dotaci podávají zájemci o ozdravné pobyty elektronicky s využitím webové aplikace na stránkách kraje.

„Zavázali jsme se také, že z krajského rozpočtu přispějeme na výměnu starých kotlů za ekologické. V rámci 2. výzvy kotlíkových dotací schválila krajská rada celkový příspěvek 69,7 milionu korun, z toho bylo v loňském roce proplaceno 37, 3 milionu.

Kraj také uzavřel smlouvu o spolupráci se 78 obcemi a městy, zavázal se předfinancovat a administrovat příspěvek těchto obcí na výměnu kotlů. Zjednodušujeme administrativní zátěž pro občany – žádosti se podávají elektronicky, formuláře jsou uživatelsky přívětivé.

Zřídili jsme také ‚kotlíkovou linku‘ a dalšími způsoby pomáháme žadatelům s rychlým a bezproblémovým podáváním žádosti,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj také přispěl na regionální monitoring kvality ovzduší. Například 1 milionem korun na provoz monitorovacích stanic ČHMÚ, 900 tisíc korun na totéž dostal ostravský Zdravotní ústav, téměř půlmilionovou dotaci získala obec Nošovice na mobilní laboratoř kvality ovzduší.

„Také krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality, to znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům. Kraj se také zapojuje do dobrovolnických aktivit,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák.

Omezování prašnosti uvnitř i v okolí areálu, výsadba zeleně i ozdravné pobyty. To jsou některé z 15 závazků Třineckých železáren, k nimž se zavázaly v dobrovolné dohodě uzavřené v roce 2018 s Ministerstvem životního prostředí a Moravskoslezským krajem.

V huti v posledních letech proběhly miliardové investice do ekologizace provozů, které výrazně snížily emise tuhých znečišťujících látek. „Dnes huť produkuje pouze 1 procento prachu ve srovnání s rokem 1980, kdy do ovzduší plynulo téměř 14 tisíc tun prachu. V loňském roce to bylo méně než 140 tun za rok,“konstatoval generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Snížily se podle něj také emise dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), a to díky technologii dávkování aktivního uhlí do spalin aglomerací.

Firma se nyní zaměřuje na další aktivity nad rámec zákonných požadavků, které sníží zatížení životního prostředí v okolí průmyslového areálu. Patří k nim jak opatření a investice, které sníží fugitivní emise a omezí víření prachu uvnitř i v okolí areálu, tak výsadby zeleně ve městě i areálu podniku.

V roce 2018 firma do údržby a výsadby zeleně investovala téměř 5 milionů korun. Neméně důležitým bodem dohody je každoroční pořádání ozdravných pobytů pro děti ve středisku dětské rekreace v Tatrách, kam loni za čistým vzduchem vyrazilo na deset dnů 226 školáků prvního stupně základních škol z Třince. Železárny na to vynaložily bezmála 1,5 milionu korun.

Třinecké železárny se také zavázaly k řadě opatření ke snížení spotřeby elektrické energie, vstupních surovin a ke snižování produkce odpadu. Zároveň častěji provádějí úklid v místech, kde by mohlo docházet k víření prachu do okolí. Na čištění ulic města loni firma vynaložila přes 1 milion korun.

Také Ministerstvo životního prostředí plní své závazky, které vyplývají z této trojstranné dobrovolné dohody. Mimo jiné nastavilo jasný harmonogram výzev pro podávání žádostí do Operačního programu životní prostředí a maximálně eliminuje nadbytečnou administrativu pro podávání těchto žádostí tak, aby při ekologizaci provozů s podporou OPŽP nedocházelo ke zbytečným prodlením.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA