1/2024

Díky SP ČR plnění cíle pro energetické úspory nezdraží energii

| zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

Díky SP ČR plnění cíle pro energetické úspory nezdraží energii

Nevystaví je tak riziku zdražování energie v důsledku plnění tohoto cíle. Vyplývá to z aktuálního znění Návrhu vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, který schválila vláda. Vnitrostátní plán obsahuje cíle a politiky v oblasti energetické účinnosti či podílu obnovitelných zdrojů energie na období 2021-2030.

Evropská směrnice o energetické účinnosti požaduje, aby členské státy vykázaly od roku 2021 každý rok nové úspory energie ve výši 0,8 procenta z průměrné spotřeby energie za rok 2016 až 2018. Svaz průmyslu si nechal zpracovat studii, která vyčíslila náklady na splnění tohoto cíle v ČR v letech 2021 až 2030 na 600 až 1000 miliard korun. Náklady tak mohou každý rok dosáhnout více než 2 procent českého HDP.

Na přelomu let 2018 a 2019 proto Svaz uzavřel dohodu s MPO, že ministerstvo nejprve nechá spočítat a prověřit potenciál úspor v ČR. Pak teprve rozhodne o způsobu plnění cíle tak, aby mělo co nejnižší negativní dopady na konečné spotřebitele energie.

Na základě detailních analýz Svaz průmyslu ministerstvu navrhl, aby stát pokračoval i po roce 2020 v plnění cíle pomocí alternativních politických opatření, které znamenají, že stát iniciuje a podporuje nová úsporná opatření. Tento způsob plnění cíle umožňuje směrnice o energetické účinnosti.

„Díky téměř každodenní spolupráci MPO a SP ČR v posledních měsících se nám společně podařilo identifikovat a propočítat návrhy všech možných opatření pro naplnění cíle úspor podle požadavků směrnice o energetické účinnosti. Díky tomu jsme našli potenciál a nástroje k plnění cíle úspor, které umožní pokračování stávajícího způsobu plnění cíle alternativními politickými opatřeními. Jsem rád, že Svaz průmyslu přispěl k tomu, aby domácnosti a firmy kvůli plnění cíle energetických úspor neměly dražší konečnou cenu energie,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Nezbytný pro úspěch plnění cíle energetických úspor je aktivní přístup státu. Vláda se musí skutečně jednotlivým nástrojům věnovat, například atraktivně a jednoduše nastavit dotační programy,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu.

Energetické úspory jsou jedním z nástrojů na dlouhodobé cestě k dosažení uhlíkové neutrality. Průmysl si je vědom, že se na této zásadní technologické změně musí podílet. „Svaz průmyslu proto dojednal s ministerstvem průmyslu a obchodu mechanismus dobrovolných dohod o úsporách energie. Ty budou uzavírat energetické společnosti a stát. Společně s MPO Svaz průmyslu také vypracoval vzorové znění takové dohody,“ uvádí Bohuslav Čížek.

Vnitrostátní plán stanovuje výši příspěvku ČR k tzv. evropským klimaticko-energetickým cílům EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.

Vedle energetických úspor je neoddělitelnou součástí Vnitrostátního plánu závazek na plnění cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. Svaz průmyslu trvá na tom, že pro výstavbu nových elektráren a modernizaci těch stávajících musí platit striktní zachování technologické neutrality. Ke všem typům zdrojů se stát musí chovat stejně. Například i velké solární elektrárny musí mít šanci účastnit se po roce 2020 plánovaných aukcí, v nichž budou investoři soutěžit o podporu pro vyrobenou elektřinu.

Pro průmysl a obyvatele Česka je klíčové, aby stát naplňoval cíle pro OZE a energetickou účinnost s co nejnižšími náklady, to znamená, aby preferoval vždy co nejlevnější zdroje a opatření. Plnění cílů nesmí zatížit cenu energie tak, že se kvůli ní stane český průmysl nekonkurenceschopný.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA