2/2023

Databáze SCIP je připravena k použití - sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

| zdroj: MPO0

chemical-4096500_640.jpg
zdroj: Pixabay

Průmysl již může předkládat do databáze SCIP agentury ECHA informace o látkách SVHC v předmětech. Cílem je zlepšit informovanost o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích a zvýšit bezpečnost při recyklaci výrobků (zveřejněno ECHA 28. 10. 2020).

SCIP je databáze s informacemi o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v předmětech jako takových nebo ve složených předmětech (výrobcích) zřízená ve smyslu rámcové směrnice o odpadech (2008/98/ES). Cílem databáze je zajistit, aby informace o nebezpečných chemických látkách byly dostupné po celou dobu životnosti výrobků a materiálů, a to i ve fázi odpadu.

SCIP přispívá k lepšímu oběhovému hospodářství, protože zpracovatelům odpadů pomáhá zajistit, aby se tyto látky nenacházely v recyklovaných materiálech. Při výrobě předmětů je podporována náhrada nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami.

Databáze SCIP byla spuštěna a společnosti uvádějící předměty na trh EU již mohou podávat agentuře ECHA svá oznámení. Rámcová směrnice o odpadech vyžaduje předkládání požadovaných údajů od 5. ledna 2021. Spotřebitelé a subjekty zabývající se nakládáním s odpady mají k údajům přístup a mohou je využívat od února 2021.

Databáze byla vyvinuta ve spolupráci se zúčastněnými stranami a specializovanou skupinou uživatelů IT s více než 60 členy. Díky zpětné vazbě od průmyslu obsahuje SCIP mechanismy, které společnostem zjednoduší práci. Například funkce předložení system-to-system pomáhá společnostem podat oznámení automaticky. Umožní jim také spolupracovat, aby mohly oznámení předložit s odkazem na údaje, které již byly předloženy.

Na internetových stránkách ECHA jsou k dispozici podpůrné materiály a otázky a odpovědi s cílem pomoci společnostem pochopit databázi SCIP, je rovněž možné obrátit se na helpdesk ECHA.

  1. listopadu 2020 se bude k databázi SCIPkonat webinář s ukázkou nástrojů a nových funkcí.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP