1/2024

Další zjednodušení podmínek pro zateplování domů v IROP

| autor: Martina Jandusová0

Další zjednodušení podmínek pro zateplování domů v IROP

Zájemci by se měli změny dočkat od letošního dubna. Připravila jsem sadu opatření, která vše ještě více usnadní.“ uvedla v tiskové zprávě ministryně Karla Šlechtová.

Ministerstvo na počátku března schválilo 7500 projektů na zateplení bytů, dalších 6000 bytů čeká na hodnocení a odsouhlasení. Podle ohlasů od vlastníků bytových domů i zpracovatelů žádostí je podpora ve výši 30 a 40 % z rozpočtových cen – ve srovnání s ostatními programy podpory – unikátní.

%pst%

V současné době evidujeme žádosti na všechny typy bytových domů ve všech krajích ČR – od nejmenších domů o 4 bytech až po velké panelové domy o desítkách bytů. V minulých dnech byly proplaceny první projekty a u dalších projektů probíhá administrace spojená s vyplacením dotace,“ řekla ministryně Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že administrativa se zjednodušila v následujících bodech:

  • snížení počtu povinných příloh (nadále není nutné předkládat výpis z rejstříku trestů a obchodního rejstříku)
  • snížení množství vyžadovaných údajů: odstranění povinnosti uvádět indikátor Množství emisí primárních části a prekurzorů sekundárních částic u objektů, které jsou ve stávajícím stavu vytápěny plynovým kotlem; snížení rozsahu údajů vyžadovaných po žadateli v podkladech pro hodnocení (odstranění popisu plněných indikátorů, popisu cílových skupin a popisu vlivu na horizontální priority),předvyplnění některých údajů v MS2014+ (Popis cílové skupiny, vliv na horizontální principy, cíle projektu, očekávané změny v důsledku projektu, název specifického cíle, příjmy projektu, režim financování)
  • úleva v oblasti veřejných zakázek – navýšení limitu pro zadání stavebních zakázek v uzavřené výzvě na 20 mil. Kč

MMR mimo to připravuje i další opatření mezi kterými je například aktualizovaný seznam nejčastějších chyb při podání žádosti nebo zrychlení procesu hodnocení na Centru pro regionální rozvoj či vzorové zadání VZ na webu, které by mělo být funkční koncem března.

Ministerstvo si slibuje, že změny pomohou urychlit administraci žádostí, nebude nadále nutné žadatele vyzývat k doplnění žádostí, a také povedou k rychlejší realizaci všech opatření, čímž by se urychlilo vyplácení podpory.

Dalších změn by se žadatelé mohli dočkat na přelomu června a července 2017. V červnu bude totiž zasedat Monitorovací výbor IROP, který bude posuzovat a případně schválí další opatření usnadňující čerpání v 37. výzvě. Předmětem bude:

  • snížení požadavků na nové technologie (zdroje tepla, systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla nebo fotovoltaické systémy),
  • snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla budovy, ve kterých budou instalovány zdroje tepla,
  • podpora plynových tepelných čerpadel,
  • umožnění prodeje přebytků elektrické energie vyrobené ve fotovoltaických kolektorech nebo jednotkách pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

V návrhu revize Programového dokumentu IROP je předloženo: umožnění čerpání podpory v režimu de minimis a rozšíření příjemců podpory o bytová družstva, jako správce bytových domů.

Předpokládá se, že navržená revize by mohla být zveřejněna na přelomu listopadu a prosince 2017. Posléze plánuje MMR vyhlášení nové výzvy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP