Další vyhlášky k chemickému zákonu

| autor: MPO0

Další vyhlášky k chemickému zákonu

Vyhlášku ze dne 6. března 2013 připravilo Ministerstvo zdravotnictví podle § 37 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 22 odst. 6 tohoto zákona:

Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:

 • chemických směsích:
 1.  které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen „nebezpečné směsi“), poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli,
 2. nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli.
 • o detergentech:
 1. poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci,
 2. z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.

Vyhláška je účinná od 15. března 2013.

Vyhlášku ze dne 4. května 2012 připravilo Ministerstvo životního prostředí podle § 17 odst. 2 a § 20 odst. 6 chemického zákona. Tato vyhláška upravuje:

 1. zásady správné laboratorní praxe;
 2. průběh vstupní a periodické kontroly a auditu studie;
 3. rozsah informací, které mají být poskytnuty při vstupní a periodické kontrole a auditu studie;
 4. náležitosti zprávy o průběhu vstupní a periodické kontroly a auditu studie a
 5. vzor osvědčení.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK