2/2023

ČZU uzavřela memorandum se společností Veolia

| autor: Veolia0

ČZU uzavřela memorandum se společností Veolia

ČZU hodlá se společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. vyvíjet aktivity zejména v oblasti vědeckovýzkumné a odborné formou spolupráce při vytváření pracovních příležitostí a spolupráce na studiích, koncepčních dokumentech a výzkumných projektech. Ty se budou týkat především nakládání s vodami a opatření ke zmírnění klimatických a hydrologických extrémů. Spolupráce je plánována i na pilotních projektech chytré krajiny, které jsou klíčovými aktivitami Centra pro vodu, půdu a krajinu.

"Velice si vážíme toho, že se společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., coby přední poskytovatel environmentálních služeb, podílí na řešení problémů souvisejících s klimatickou změnou, kterými se Česká zemědělská univerzita dlouhodobě zabývá.

Cílem odborníků ČZU v Praze je připravit českou krajinu na klimatickou změnu mimo jiné tak, aby zvládla extrémní výkyvy počasí, jehož jsme aktuálně svědky. Tedy dlouhodobá jarní sucha, která letos v červnu vystřídaly přívalové deště, extrémy, které česká krajina neumí zvládat," vysvětlil rektor ČZU profesor Petr Sklenička.

Je potřeba se zaměřit na obnovu retenční a akumulační schopnosti krajiny tak, aby přívalové deště neodtékaly, ale zůstaly v krajině. Je zde nezbytná snaha srážky ve velké míře zachytit a hospodařit s nimi. Tomu pomáhá systém chytré krajiny s celou řadou biologických a technických opatření.

"Smyslem činnosti společnosti Veolia je boj s klimatickou změnou a lepší a udržitelnější budoucnost pro všechny. Zvládnutí této zásadní výzvy bude možné i díky vědeckému pokroku a technologické vyspělosti. Dnešní podpis memoranda o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, významným českým vědecko-výzkumným pracovištěm, jde přesně tímto směrem.

Směrem k podpoře vědeckých projektů v environmentální oblasti a ke sdílení know-how obou našich institucí, s jasným cílem realizovat konkrétní projekty v oblastech, kde se naše činnosti protínají," říká Philippe Guitard, generální ředitel společnosti Veolia.

Jedním z takových projektů, kde se zhodnotí spolupráce společnosti VEOLIA, ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. a ČZU, může být již běžící projekt chytré krajiny na Amálii na Rakovnicku. Je součástí povodí Klíčavy, kde se nachází přehradní nádrž, sloužící jako zásobárna pitné vody pro oblast Kladno a Mělník. 

Foto: veolia.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP