2/2023

ČR jde ve snižování pesticidů příkladem. Není možné stanovit plošné cíle pro všechny stejně, říká MZe

| autor: MZe0

ČR jde ve snižování pesticidů příkladem. Není možné stanovit plošné cíle pro všechny stejně, říká 

Cíle Evropské komise označil ministr Toman za velmi ambiciózní s tím, že pokud mají členské státy takto zásadní požadavky plnit, je nejprve nutné detailně vyhodnotit dopady na zemědělsko-potravinářský sektor celé Unie.

„Při stanovování cílů bude nutné zohlednit nejen specifika jednotlivých států, ale také jejich dosavadní úsilí vynaložené k ochraně životního prostředí, udržitelnému využívání přírodních zdrojů a dalších oblastí.Česká republika je například ve využívání pesticidů pod průměrem Evropské unie, stejně tak je pod průměrem v případě používání hnojiv.

U nás klesla spotřeba pesticidů za poslední roky o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Podobné je to s glyfosátem, zatímco všichni o jeho omezování jen mluví, u nás už je před sklizní u některých plodin zakázaný a meziročně jeho spotřeba klesla o 25 procent. Stanovení plošných cílů bych proto vnímal negativně,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

ČR patří spolu s Portugalskem a Irskem mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce. Podle evropského statistického úřadu Eurostat poklesl v letech 2011 až 2018 v Česku prodej o více než čtvrtinu. Naopak výrazně vzrostl v Rakousku, na Slovensku či ve Francii. Přibližně dvě třetiny unijního prodeje pesticidů připadají podle Eurostatu na čtyři země – Francii, Španělsko, Itálii a Německo.

EK chce výrazně omezit negativní ekologické dopady zemědělství. Kromě zvýšení podílu ekologicky obdělávané půdy či menšího objemu hnojiv si vytkla omezit do roku 2030 množství používaných pesticidů o polovinu.

V souvislosti s plánovanými výraznými environmentálními vymezeními v EU ministr Miroslav Toman na dnešní videokonferenci uvedl, že je nutné zajistit, aby nevedlo k dovozu levnějších a méně kvalitních potravin ze třetích zemí.

„Je proto třeba usilovat o to, aby produkty dovážené ze třetích zemí splňovaly stejně vysoké standardy Evropské unie. Vytyčené cíle v žádném případě nesmí ohrozit konkurenceschopnost evropského zemědělství. Naopak musíme zajistit silný a odolný potravinový systém, který bude schopný čelit všem nenadálým situacím,“ řekl Miroslav Toman.

Ocenil, že byla v rámci revidovaného návrhu budoucího Víceletého finančního rámce navýšena obálka na Společnou zemědělskou politiku. Nicméně při porovnání navrhované alokace se stávajícím obdobím stále dochází ke krácení.

„Nároky na Společnou zemědělskou politiku neustále rostou. Evropská unie je již nyní světovým lídrem v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, ale i v přístupu k životnímu prostředí a welfare zvířat. Zvýšené nároky musejí jít ruku v ruce i se navýšenými prostředky pro naše zemědělce, na které tyto vysoké ambice dopadají nejvíce,“ uvedl ministr zemědělství Toman.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP