1/2024

Co se děje s použitými rouškami a ochrannými prostředky?

| autor: CENIA0

Co se děje s použitými rouškami a ochrannými prostředky?

Směsné komunální odpady jsou v ČR předávány do 4 provozovaných zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), kde jsou bezpečně termicky zpracovány při současném energetickém využití (výrobě elektřiny a tepla). Případně jsou řízeně uloženy na jednu ze 134 provozovaných skládek v ČR, kde jsou bez další manipulace umístěny do skládkového tělesa a překryty materiálem k technickému zabezpečení skládky.

Samozřejmě se zvyšuje také produkce infekčních odpadů v nemocničních a zdravotnických zařízeních, která je automaticky zařazují do kategorie nebezpečný odpad ze zdravotnictví (podskupina 18 01 Katalogu odpadů – Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) a jako s takovým se s ním nakládá.

Je odvážen ve speciálním režimu stanoveným jak předpisy v oblasti odpadového hospodářství, tak také Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v typizovaných kontejnerech nebo vacích a je sledována a omezována doba uskladnění a doba předání do koncového zpracovatelského zařízení Každý takový jednotlivý převoz nebezpečného odpadu od původce až do zpracovatelského zařízení je evidován v elektronickém Sytému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

V naprosté většině případů tyto zdravotnické odpady končí ve spalovnách odpadů, kde jsou bezpečně odstraněny při spalování v teplotách pohybujících se nad minimální hranicí 850 °C, resp. 1100 °C. Vzniklé spaliny jsou potom pomocí filtračních technologií čištěny.

S popelem, škvárou a popílkem z čištění spalin je nakládáno ve speciálním režimu odpadů kategorie nebezpečný a jsou obvykle upravovány, např. fyzikálně-chemickými metodami stabilizace nebo solidifikace, a následně bezpečně uloženy do samostatně vytvořených kazet na skládkách nebezpečných odpadů.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP