1/2024

Co na zpřísnění emisí do vody říká MŽP?

| autor: Pavel Mohrmann0

Co na zpřísnění emisí do vody říká MŽP?

Zeptali jsme se proto Ing. Evžena Zavadila, zástupce ředitele odboru ochrany vod MŽP.

Jaký důvod vedl MŽP k návrhu zpřísnění emisí do odpadních vod vysoce nad rámec požadavků EU?

Zpoplatnění za znečištění ve vypouštěných OV je odvozeno od množství vypouštěného znečištění, což jsou tuny za rok. Koncentrační limity jsou tam pouze pro jemné zacílení poplatku podle efektivity čištění OV tj. pokud je čištění vysoce efektivní, může to vést až k nulovému poplatku. Nejedná se tedy o žádné limity na vypouštění, jejichž dodržení je nezbytné pro samotnou možnost vypouštění OV a je tedy zcela chybné je s limity na úrovni EU srovnávat. Minimální požadavky tj. emisní standardy vypouštění OV jsou v NV 401/2015 Sb. a přesně kopírují závaznou evropskou legislativu tj. směrnici o čištění OV pro komunální OV a BAT pro průmyslové zdroje znečištění bez jakéhokoliv zpřísnění a nemají se zpoplatněním vůbec nic společného..
Pokud by bylo zpoplatnění pouze podle tun vypouštěného znečištění, bylo by zpoplatněno všechno znečištění, tj. výsledné poplatky by byly vyšší než v případě zohlednění koncentrace vypouštěného znečištění, jež je v návrhu.

2. Existuje ekonomická analýza nákladů na jednotkové snížení koncentrace sledovaných látek (dusík, fosfor) v povrchových vodách?

K návrhu novely je zpracována obsáhlé hodnocení RIA, je nicméně velmi dobře známo, že jakékoliv ekonomické hodnocení přínosu ekologických opatření je zavádějící - viz. např. omezování CO2. U poplatků je to o to složitější, že jsou " splnitelné" dvěma způsoby tj. jejich zaplacením v plné částce / potom ale není třeba žádných dodatečných nákladů na opatření v čistícím procesu oproti stávajícímu stavu/ nebo provedením technologických či investičních opatření na ČOV, jež povedou ke snížení vypouštěného znečištění a tím ke snížení poplatků. V prvním případě je přímý ekologický efekt nulový nicméně z vybrané částky poplatků budou podpořeny investice do VHI, což následně může ekologický efekt přinést. V druhém případě bude efekt závislý míře snížení znečištění. Vzhledem k tomu, že zpoplatnění všeho znečištění / tj. bez limitů zpoplatnění/ by odpovídalo cca 800 mil. Kč ročně a s limity by to bylo cca 600 mil. Kč ročně, je zřejmý možný finanční rozsah investic na snížení poplatků / ta investice se musí vyplatit, více, než platba poplatků/ i možný rozsah dopadů na kvalitu vod / je třeba srovnávat s infrastrukturou pro čištění OV která je cca 500 000 mil. Kč./

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP