1/2024

Co mění novela zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností?

| autor: CENIA0

Co mění novela zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném syst

Novela zákona má účinnost od 1. 9. 2016.

Hlavními cíli je:

  • snížení administrativní zátěže jak podnikatelských subjektů (ohlašovatelů) tak státní správy;
  • přesné vymezení rozsahu evidence údajů pro ohlašování do IRZ a tím i snížení počtu ohlašovatelů do IRZ;
  • zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).

Změny v ohlašování ISPOP, které novela přináší, jsou konkrétně tyto:

  1. zrušení autorizace hlášení, zaslaných do systému ISPOP. U všech hlášení bude od 1. 9. 2016 probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn. o Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení! o POZOR! Autorizace Registračních formulářů zůstává zachována!
  2. změna v ohlašování agendy IRZ. Hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo: § provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006; § provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2” , uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.
  3. zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP. Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.

Podrobné informace naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA