Reklama

9. 8. 2016  |  Aktuality  |  Autor: CENIA

Co mění novela zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností?

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 5. srpna 2016 novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona má účinnost od 1. 9. 2016.

Hlavními cíli je:

  • snížení administrativní zátěže jak podnikatelských subjektů (ohlašovatelů) tak státní správy;
  • přesné vymezení rozsahu evidence údajů pro ohlašování do IRZ a tím i snížení počtu ohlašovatelů do IRZ;
  • zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).

Změny v ohlašování ISPOP, které novela přináší, jsou konkrétně tyto:

  1. zrušení autorizace hlášení, zaslaných do systému ISPOP. U všech hlášení bude od 1. 9. 2016 probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn. o Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení! o POZOR! Autorizace Registračních formulářů zůstává zachována!
  2. změna v ohlašování agendy IRZ. Hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo: § provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006; § provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2” , uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.
  3. zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP. Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.

Podrobné informace naleznete zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372