1/2024

ČIŽP zkontrolovala ski areály. Z výsledků je vidět výrazný pokles zjištěných porušení. Jen Klínovec to přišlo draho

| autor: TZ ČIŽP0

ČIŽP zkontrolovala ski areály. Z výsledků je vidět výrazný pokles zjištěných porušení. Jen Klínove

Prověrky provozovatelů sjezdovek byly zaměřeny zejména na dodržování zákonných povinností v souvislosti s odběry povrchových a podzemních vod pro účely umělého zasněžování.

Od 1. 10. 2017 do 17. 5. 2018 provedli inspektoři u 36subjektů celkem 46 šetření, přičemž z tohoto počtu nejsou ještě tři kontroly dokončeny. 

Pochybení inspektoři dosud zjistili u čtyř provozovatelů ski areálů, což je přibližně 11 % ze všech kontrolovaných subjektů. V předchozím kontrolovaném období pochybila plná třetina všech kontrolovaných. Situace se tedy podstatně zlepšila.

„Nejčastějším prohřeškem provozovatelů ski areálů byl odběr většího množství povrchových nebo podzemních vod, než měli povoleno vodoprávním úřadem. 

Případně při odběru byly porušeny závazné podmínky povolení k odběru vod, jako např. neměření množství odebraných vod, nebo neosazení odběrného místa měřícím zařízením pro zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku,“ komentoval výsledky kontrol Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Za zjištěná pochybení byla dosud zahájena tři přestupková řízení (dvě o uložení sankce a jedno o uložení opatření k nápravě). 

Jedno řízení o pokutě ve výši deset tisíc korun a řízení o opatření k nápravě už nabyla právní moci. V jednom případě bude řízení o přestupku se subjektem teprve zahájeno.

„Vzhledem k tomu, že se inspekce zabývá kontrolní činností ski areálů systematicky řadu let, je z výsledků vidět výrazný pokles zjištěných porušení. 

Inspektoři provádí při své kontrolní činnosti nejen samotnou kontrolu dodržování vodního zákona a všech podmínek pravomocných rozhodnutí, ale významnou roli při vlastní kontrole sehrává i prevence, šíření osvěty, poskytovaná provozovatelům ski areálů. 

I přes výrazné zlepšení, ke kterému nepochybně přispěly kontroly ČIŽP, se budou inspektoři kontrole ski areálů věnovat i nadále,“ řekl Geuss.

Přehled pravomocných rozhodnutí v období 1. 10. až 17. 5.:

  • SKIPARK FRYMBURK s.r.o., SKIPARK Frymburk na Českokrumlovsku – pokuta 10 000 korun

Společnost se dopustila přestupku tím, že neplnila povinnosti, které jí ukládalo rozhodnutí o povolení k odběru vod. 

V lednu, v únoru a v březnu roku 2017 a lednu roku 2018 odebírala povrchové vody z vodní nádrže Lipno I., přičemž neměřila množství odebraných vod, tak jak jí ukládá zákon.

  • Obec Paseky nad Jizerou na Semilsku – opatření k nápravě

Obec Paseky nad Jizerou se jako provozovatel lyžařského areálu Paseky dopustila přestupku tím, že při odběru povrchových vod z bezejmenného toku nevedla řádnou evidenci odebraného množství vod a objem odebraných vod měřila vodoměrem, který neměl platné ověření.

Čerpání vody bez povolení na zasněžování sjezdovek na Klínovci přišlo ski areál draho

Ačkoli se situace v uplynulé zimní sezoně výrazně zlepšila, právní moci letos nabyla ještě jedna významná pokuta vzešlá z kontrol v předchozím období. 

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu v celkové výši 1 018 250 korun společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. 

Firma, která na Klínovci provozuje jeden z největších ski areálů v Krušných Horách, porušila zákon o vodách. Při kontrole odběrů vod pro systém zasněžování, bylo zjištěno, že subjekt odebíral povrchové vody z vodního toku Bílá voda bez platného povolení. 

„Od listopadu 2014 do září 2017 společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. nepovoleně odebrala 97 825 m3 povrchových vod z vodní nádrže Háj 1, která se nachází na vodním toku Bílá voda. 

V minulosti měli povolení k odběru povrchových vod z této nádrže. Jeho platnost ale skončila v roce 2005,“ řekl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Inspektoři také zjistili nedodržení minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku pod vodním dílem Háj 2, které rovněž provozuje firma SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. 

Proti rozhodnutí ČIŽP se společnost neodvolala a rozhodnutí o pokutě tak nabylo 27. 2. 2018 právní moci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP