1/2024

Cítov nechce být aktivním odpůrcem ZEVO

| autor: Pavel Mohrmann0

Cítov nechce být aktivním odpůrcem ZEVO

Jedná se o spalovnu především směsného komunálního odpadu v areálu stávající Elektrárny Mělník v Horních Počaplech. ZEVO Mělník, jehož investorem je společnost ČEZ, má podporu Středočeského kraje a schválenou studii EIA se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí.

EIA je vydaná

V době, kdy je vydaná EIA, se nechceme stavět do role aktivních odpůrců,“ upozorňuje David Rameš, „Ostatně i referenda (proběhlo v Horních Počaplech dne 2l.9. 2018 pozn. redakce) se zúčastnilo méně než 50 % občanů. ČEZ je významný lokální zaměstnavatel. Poskytuje finanční podporu na rozvoj obcí. Za vše hovoří zdejší sportoviště, silnice, chodníky, veřejné osvětlení atd.“

Už se mluví o konkrétních věcech. Je to dané a neumím si představit, že by to někdo zastavil a řekl, že se vše bude řešit jinak,“ uvádí Rameš, „ČEZ nám poskytuje veškeré informace. Pro obec je ovšem klíčovým partnerem kraj.“

Cítov nyní vede jednání s vedením Středočeského kraje na změně umístění (trasování) obchvatu, které jsou již obsahem platného územního plánu obce Cítov a jsou implementovány do Zásad územního rozvoje kraje.

Chceme kvalitní obchvat, ale podle představ obce. Máme trasování obchvatu zaneseno v územním plánu. Ale bohužel bylo vymyšleno v 60. - 70. letech. Dnes už to neodpovídá realitě a moderní době,“ přibližuje starosta jednání.

Je třeba stavět podle nového zadání

Je snahou toto trasování pozměnit tak, aby byla obec více chráněna před nepříznivými vlivy souvisejícími se zvýšenou intenzitou dopravy. Navržený jižní obchvat obce by měl být veden ve větší vzdálenosti od hranice intravilánu obce a východní obchvat navrhují zcela zrušit, respektive přesunout ho směrem od obce za železniční trať 090.

Druhá věc je svážení odpadu z našeho okolí. Nejbližší zasažené obce by měly být zvýhodněny,“ navrhuje David Rameš, „Řešením by mohl být vlastní kuka vůz, který bude svážet okolní obce. Ekonomika bude jiná než u velké svozové firmy.“

Životnímu prostředí to patrně prospěje, i když naroste doprava. Produkované emise by měly značně klesnout. I ČEZ přechází na jiné kotle. Teď staví fluidní kotel. Probíhá výběrové řízení na plynový kotel. Třetí kotel bude ZEVO. Proti stávajícím kotlům se deklaruje snížení na 80 %,“ říká Rameš.

ZEVO by mělo prospět také panoramatu. Uvažuje se o odstranění nejvyšších stávajících dominant elektrárny, tedy komínu nejvyššího kotle a chladící věže,“ doplňuje starosta a na závěr upozorňuje: „Pro obec je však stěžejním požadavkem posunutí obchvatu. Zahájili jsme komplexní pozemkové úpravy a jsme schopni během tří let připravit většinu pozemků na obecní obchvat.“

ilustrační foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP