2/2023

Čím starší, tím lepší. Dnešní starší dospělé už k třídění odpadu nikdo přemlouvat nemusí

| autor: TZ Ecobat0

Čím starší, tím lepší. Dnešní starší dospělé už k třídění odpadu nikdo přemlouvat nemusí

U nejběžnějších odpadů jako jsou plasty, papír a sklo, nejsou rozdíly tak zásadní, jde o jednotky procent. Naopak u odpadů jako je bioodpad, oleje, ale i baterie nebo o elektrozařízení je rozdíl v ochotě pravidelně tento odpad třídit na úrovni deseti i více procent.

Například bioodpad třídí ve věkové skupině 54 až 65 let pravidelně a důsledně 59 % a ve věkové skupině 18 až 26 let už jen 46 % lidí. Podobně je tomu u baterií. Mezi mladými do 26 let je třídí 67 % a u lidí ve věku 54 až 65 let je to 79 % lidí.

Lidé, kteří třídí odpad pravidelně (vždy nebo téměř vždy) dle věkových skupin a typu odpadů (údaje v %)

ec_tabulka.jpg

V pondělí 1. října je Mezinárodní den seniorů. Tahle věková skupina umí třídit na jedničku

Pravidelné a důsledné třídění odpadu nejrůznějšího druhu je běžnou součástí životního stylu dnešních starších dospělých a lidí v seniorském věku.

„Na průzkumech a statistikách vidíme, že lidé ve vyšším věku mají už dost životních zkušeností, informací i času na to, aby odpad třídili důsledně a pravidelně a byli dobrou inspirací pro mladší generace,“ říká Petr Kratochvíl z neziskové společnosti ECOBAT, která se zabývá sběrem a recyklací baterií, a dodává: „Zajímavé je také sledovat sociální sítě.

Senioři se na nich aktivně zapojují a diskutují o tématech ekologie a třídění. Sdílejí si své poznatky a tipy.“

V rodinách s dětmi je třídění „in“

Potěšující je, že vysoké procento pravidelných třídičů je také ve věkové skupině 36 až 44 let, mezi které patří početná skupina rodičů předškolních nebo školních dětí.

„Je dobré vidět, když v rodinách jdou rodiče dětem příkladem. Pomáhá také osvěta ve školách a školkách. Hravou formou s velmi dobrými výsledky se o ni již přes deset let snaží například vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět,“ doplňuje Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnost ECOBAT.

Vedle věku hraje roli i velikost bydliště. Obecně platí, že v čím menší obci lidé bydlí, tím poctivěji třídí. Naopak čím větší města, tím v nich lidé k recyklaci odevzdávají odpadu méně a větší část ho končí v popelnicích na směsný odpad. Nejslabší výsledky jsou v metropolích jako je Praha, Brno nebo Ostrava.

Ve městech a obcích pomáhá osvěta. Tam, kde se do ní aktivně zapojují krajské, městské a obecní úřady a dokážou své občany správně motivovat, se výsledky v třídění odpadu zlepšují.

Druh odpadu

Celá populace

18-26 let

27–35 let

36–44 let

45–53 let

54–65 let

plasty

89

88

87

87

89

91

papír

85

84

80

85

86

90

sklo

85

83

80

83

84

90

elektrozařízení

77

72

72

80

77

82

baterie

74

67

66

80

77

79

nápojové kartony

67

64

65

70

62

73

textil

67

62

61

68

65

75

kovy

66

60

60

64

69

73

bioodpad

52

46

43

54

51

59

oleje

47

35

42

49

47

58

Údaje v tabulce jsou v %. Představují podíl lidí v populaci či dané věkové skupině, kteří tento odpad třídí vždy nebo téměř vždy. Zdroj: ECOBAT s.r.o.

O průzkumu

Sběr dat pro průzkum „Jak Češi třídí?“ byl realizován v srpnu 2018 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 050 respondentů.


ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2017 zpětně odebrala 1 681 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP