2/2023

Chemická bezpečnost pracovníků je cílem příštího EU projektu prosazování

| autor: ECHA, překlad Ekotox0

Chemická bezpečnost pracovníků je cílem příštího EU projektu prosazování

bezpečnost pracovníků bude prověřována ve 28 EU a EHP členských státech. Klíčovým prvkem projektu bude zkoumat kvalitu bezpečnostních listů, které obsahují pokyny pro bezpečné použití nebezpečných látek.

Inspektoři budou kontrolovat, zda rozšířené bezpečnostní listy odpovídají informacím ze zpráv o chemické bezpečnosti (CSR), které výrobci připravují. Budou také procházet expoziční scénáře přiložené k bezpečnostním listům. Expoziční scénář popisuje množství a charakter expozice vzhledem k nebezpečnosti látky při výrobě nebo při určeném použití. Také radí, jak řídit expozici osob nebo uvolňování do životního prostředí.

Jedním z cílů tohoto projektu prosazování je zajistit, aby pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a zejména s látkami vzbuzujícími mimořádné obavy, dostávali dostatečné a správné informace ohledně bezpečnosti. Projekt bude také mapovat, jak efektivně jsou rozšířené bezpečnostní listy předávány a komunikovány celým dodavatelským řetězcem, tj. od výrobců chemikálií až k jejich uživatelům.

Inspektoři budou dále kontrolovat, zda pracovníci dodržují bezpečnostní informace na jejich pracovišti. Inspektoři národních kontrolních orgánů budou spolupracovat s hygienickými stanicemi, aby mohli posoudit, zda jsou splněny doporučené provozní podmínky a opatření pro řízení rizik.

Projekt REF-5 byl přijat ECHA Fórem pro výměnu informací o prosazování na konci roku 2015. První inspekce se budou konta v lednu 2017 a činnost bude pokračovat po celý rok. Zpráva o výsledcích kontrol bude k dispozici ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018.

Tento projekt bude prvním společným evropským projektem prosazování, který si klade za cíl zlepšit komunikaci prostřednictvím bezpečnostních listů v rámci celého dodavatelského řetězce.

https://echa.europa.eu/-/chemical-safety-for-workers-targeted-by-next-eu-enforcement-project

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP