2/2023

ČEZ Prodej aktualizoval svůj etický kodex podle vzoru ERÚ

| autor: TZ ČEZ0

ČEZ Prodej aktualizoval svůj etický kodex podle vzoru ERÚ

Etický kodex popisuje pravidla pro jednání obchodníka se zákazníkem i pravidla pro jednání obchodníků mezi sebou navzájem.

Jako největší obchodník s energiemi v České republice si uvědomujeme roli a zodpovědnost, kterou máme vůči zákazníkům, obchodním partnerům i dalším účastníkům trhu.

Iniciativu ERÚ jsme přivítali a budeme se jí také řídit,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Doufám, že další dodavatelé budou následovat.

Zákazníka na trhu s energiemi je třeba více chránit, protože bývá od některých obchodníků doslova šikanován – zatajováním důležitých informací nebo skrytými a nepřiměřenými pokutami."

Etický kodex ČEZ Prodej lze nalézt na stránkách www.cez.cz/nedejtese, které obsahují také kontakt na poradní tým ČEZ, který zákazníkům s nekalými praktikami a podvodným jednáním při obchodu s energiemi radí.

Od začátku roku ČEZ zaznamenal již několik set případů podvodného jednání. Jde často o aktivity, kdy se zástupce cizího obchodníka vydává při podomním prodeji za pracovníka ČEZ; kdy jsou pod různými záminkami dávány zákazníkům k podpisu smlouvy, aniž by to věděli (domnívají se, že jde například o protokoly o kontrole); nebo kdy jsou před zákazníky tajeny několikatisícové a protizákonné pokuty, které nově uzavřené smlouvy obsahují.

Všechna tato a jakákoliv další nečestná a nemorální jednání etický kodex zakazuje. Základními aspekty jednání se zákazníkem musejí být naopak slušnost, transparentnost a srozumitelnost.

Obchodník musí při svém jednání se zákazníkem poskytovat o svých službách pravdivé informace tak, aby byly snadno pochopitelné.

Je vázán poskytovat informace důkladné, nevystavovat zákazníka zbytečným a šikanózním pokutám a upozornit na možné sankce vyplývající z návrhu smlouvy.

Bere i ohled na nedostatek obchodních zkušeností spotřebitele a nezneužívá důvěry spotřebitele, jeho věku, nemoci, neporozumění či neznalosti problematiky dodávky energií.

„Zákazníci se na nás obracejí s případy, kdy je jim vyhrožováno mnohatisícovými pokutami za to, když vypoví smlouvu ještě před zahájením dodávky.

Něco třeba podomnímu obchodníkovi podepsali, ale později si to rozmysleli a chtějí smlouvu zrušit. Jenže obchodník jim řekne: musíte zaplatit několik tisíc korun jako deaktivační poplatek,“ popisuje Petra Košťálová z ČEZ Prodej, která tyto případy řeší.

Radíme tyto poplatky nehradit, jsou v rozporu se zákonem. Bez sankcí je možné od smlouvy uzavřené mimo standardní pobočku odstoupiti 15 dnů od zahájení dodávky.“

Právě závazek nekomplikovat zbytečně spotřebiteli možnost výpovědi smlouvy ČEZ Prodej specificky do svého kodexu zahrnul.

V souvislosti se změnou dodavatele elektřiny obsahuje etický kodex rovněž základní pravidla a postupy jednání mezi obchodníky navzájem, pokud je takového jednání potřeba k realizaci práva zákazníka na změnu dodavatele elektřiny nebo plynu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP