2/2023

Čestné uznání Evropské federace chemického průmyslu Cefic Svazu chemického průmyslu ČR

| autor: TZ Svazu chemického průmyslu ČR0

Čestné uznání Evropské federace chemického průmyslu Cefic Svazu chemického průmyslu ČR

SCHP ČR byl založen v roce 1992 a sdružuje podniky chemického průmyslu a společnosti, které jim poskytují služby. Český chemický průmysl představuje 1,25% výroby v Evropě. SCHP ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Cefic.

Principy odpovědné péče byly poprvé implementovány členskými organizacemi v roce 1994, kdy byl v říjnu představen národní program Odpovědné podnikání v chemii. První výsledky veřejné obhajoby (peer review) vyhodnotily výsledky v roce 1996. Od roku 1997 se na slavnostním Večeru s českou chemií pravidelně vydávají certifikáty opravňující používat logo Responsible Care.

SCHP ČR sdružuje 132 členů. Individuálními členy je 92 chemických, farmaceutických podniků a výrobců plastů i organizací poskytujících služby – střední odborné školy, vysoké školy a společnosti přepravující nebezpečné zboží.

Dále sdružuje tři kolektivní členy - Asociace chemických obchodníků a distributorů České republiky (SCHOD ČR), Asociace výrobců nátěrových hmt ČR (AVNH ČR) a Českou asociaci čisticích stanic (CACS).

Zástupci 80 členských organizací se aktuálně hlásí k plnění principů Responsible Care. Logo Responsible Care získáno 47 výrobními a distribučními společností. V Seznamu partnerů odpovědné péče, který je veden od roku 2008, je registrováno 7 nevýrobních organizací (z toho 5 středních odborných škol). Od roku 2018 funguje nová internetová stránka www.responsiblecare.cz.

Zavádění principů odpovědné péče je velmi pozitivní v oblasti sociálního dialogu, spolupráce se školami, přepravy nebezpečných věcí a neustálého zlepšování přínosu k udržitelnému rozvoji společnosti.

Oceněný projekt

Projekt je zaměřen na neustálé posilování propojení mezi všemi složkami subjekty, které jsou nezbytné pro neustálé zlepšování chemického průmyslu (nejen) v České republice: základní školy, odborné školy, univerzity, logistické a distribuční společnosti, výroba a zpracování společnosti, poradenské společnosti, veřejné subjekty.

Tento řetězec musí být úzce spojen a pozitivně ovlivňovat vnímání přínosů chemie společností. Zvýrazněny byly 3 základní myšlenky:

A) MOTIVACE MLADÉ GENERACE

B) VÝMĚNA NEJLEPŠÍ PRAXE V RÁMCI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

C) PODPORA SOCIÁLNÍHO DIALOGU

Ad A) MOTIVACE MLADÉ GENERACE

Aktivity v rámci této myšlenky se zaměřují na potřebu generační změny v chemickém průmyslu (průměrný věk zaměstnance v chemickém průmyslu je v České republice přes 50 let), nedostatek kvalifikované pracovní síly a stávající mezera mezi tím, co skutečně je chemie a jak ji společnost vnímá. Naším cílem je zvýšit zájem mladé generace o vědu (chemii), motivovat ji ke studiu a práci v chemickém průmyslu.

Tyto aktivity byly završeny v Roce technického vzdělávání 2015 v sektorové dohodě o chemii, která aktivně zapojila 24 strategických a 50 výkonných partnerů, včetně 18 středních škol s vyučováním chemie.

Nejviditelnější událostí je soutěž "Hledáme nejlepší mladého chemika v České republice", do které se jen v poledním školním roce zapojilo 15 034 žáků z 602 základních škol všech regionů České republiky. Viz www.mladychemikcr.cz.

V obrazové podobě připomínáme 2 hlavních činností:

Programy pro atraktivní výuku přírodních věd prostřednictvím experimentů: strategičtí partneři sektorové dohody (Lach-Ner, s.r.o., Přírodovědné pokusy, s.r.o.) vyvinuli unikátní učební pomůcky ("přenosná laboratoř" pro žáky základních škol a děti z mateřské školy), připravují workshopy "školení školitelů a učitelů", které jsou užitečné od mateřské školy až po střední školy. (Viz Příloha 1)

Hledáme nejlepšího mladého chemiků v ČR: chemie prezentovaná jako hravá, poetická a praktická věda jako disciplína, která má budoucnost, protože nabízí širokou škálu studijních a pracovních příležitostí. Strategický partner: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (viz Příloha 2)

Ad B) VÝMĚNA NEJLEPŠÍ PRAXE V RÁMCI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Podstatnou součástí každé společnosti by mělo být operativní nalezení úspěšných postupů a benchmarkingu s nejlepšími s cílem - inspirovat /zlepšit své vlastní výsledky Sdílení zkušenotí opravdu "na místě" je nejlepší formou učení.

Návštěvy benchmarkingu jsou řízené návštěvy v rámci firem, které umožňují získávání a sdílení zkušeností, aby se v praxi setkaly s použitím nevyčerpatelných metod a sledovaly současné trendy.

Benchmarková návštěva je užitečným nástrojem pro hodnocení postupů odpovědné péče, odstranění operační slepoty, "re-kick" unavených manažerů za výkon. Také je to způsob, jak vytvořit hrdost zaměstnance na jejich práci. (Viz Příloha 3)

Ad C) PODPORA SOCIÁLNÍHO DIALOGU

Na hodnocení výsledků dosahovaných při plnění principů Resposible Care se účinně podílí i pracující, reprezentovaní Odborovým svazem ECHO.

ECHO je strategickým partnerem Sektorová dohoda pro chemii - Mladí lidé pro chemický průmysl.

Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR se zaměřuje na hodnocení dlouhodobého přínosu členských organizací SCHP ČR k udržitelnosti. Od roku 2006 tato cena má již 14 laureátů.

Oznámení naleznete na http://www.cefic.org/Responsible-Care/Awards/Winning-Projects-From-Previous-Years/Awards-2018/a ke stažení je na www.responsiblecare.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP