1/2024

Česká rada pro šetrné budovy připravila dokument, který ulehčí posuzování zelených projektů

| zdroj: Česká rada pro šetrné budovy0

ej-yao-D46mXLsQRJw-unsplash
zdroj: unsplash.com

Posunout evropskou ekonomiku směrem ke klimatické neutralitě má pomoci EU Taxonomie. Jde o nástroj, který umožňuje definovat udržitelnost investic. Potíž ale je, že kritéria obsažená v Taxonomii a vztahující se ke stavebnictví a k budovám jsou nejednoznačná. Česká rada pro šetrné budovy proto vypracovala dokument nazvaný Společný výklad technických screeningových kritérií EU Taxonomie, který sjednocuje metodiku hodnocení projektů. Určen je jak pro developery, tak pro banky.

Nařízení o taxonomii si klade za cíl podpořit investice do činností šetrných k životnímu prostředí a ke klimatu. EU Taxonomie představuje klasifikaci projektů, zda jsou či nejsou ekologické. Aby bylo možné označit ekonomickou aktivitu za environmentálně udržitelnou, musí splnit následující základní podmínky:

  • výrazně přispět k jednomu ze šesti klimatických cílů (zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, prevence a omezování znečištění, ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů),
  • výrazně nepoškodit ostatní vytyčené cíle,
  • splnit minimální sociální ochranná opatření.

V oblasti stavebnictví obsahuje EU Taxonomie technická screeningová kritéria, která se odvíjejí od účelu využití financí, tedy zda jde o výstavbu nových budov, rekonstrukci stávající budovy nebo akvizici objektu.

Česká rada pro šetrné budovy má Taxonomii jako jedno ze stěžejních témat. Záměr klasifikovat projekty a zveřejňovat informace považujeme za správný a vzhledem k ekologickým výzvám i opravdu potřebný. Dle našeho názoru ale celá problematika nabobtnala v rozsahu a v mnoha ohledech je odtržená od praxe. Pokud jde o budovy, zejména pro ty menší musí přijít významně jednodušší Taxonomie, která by měla mít podobu jednoduchého checklistu,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

Taxonomie vstupuje jednotně po celé EU postupně do povinného nefinančního reportingu firem i finančních institucí.V praxi to znamená, že pokud například developer podléhá povinnostem nefinančního reportingu, neboli ESG reportingu, zaměřeného na environment, social a governance, pak by měl zveřejnit i podíl budov, které ekologicky staví, renovuje nebo kupuje. Na tyto aktivity si půjčuje kapitál v bance, která opět vykazuje podíl „zeleného financování“ ve své nefinanční zprávě. Obě strany, tedy ani banka ani developer, sice nemají regulatorní povinnost býti v souladu s EU Taxonomií, zveřejňují-li ale informace o svém ekologickém chování, pak by to mělo být právě podle Taxonomie.

O soulad s EU Taxonomií se opírají i unijní dotace nebo dluhopisový standard EU Green Bond standard. „Vzhledem k tomu, že jsou nefinanční zprávy veřejné, očekává se, že tlak na to, být na projektech budov v souladu s EU taxonomií, bude postupně velký,“ tvrdí Petr Vogel, člen České rady pro šetrné budovy a partner poradenské společnosti EkoWATT. Tempo, jakým se bude EU Taxonomie prosazovat, je ale nyní obtížné odhadovat.

Komplikací však je, že technická screeningová kritéria EU Taxonomie jsou formulována mnohdy velice obecně a široce. Umožňují tak různý výklad posouzení i přísnosti dopadu na návrh nebo akvizici budov. Česká rada pro šetrné budovy proto vypracovala zásadní dokument nazvaný Společný výklad technických screeningových kritérií EU Taxonomie určený jak pro zadavatele a zpracovatele, tedy developery, architekty či investory, tak pro banky a auditory. Představen byl na CEESustainable Summit pořádaném Mezinárodním centrem pro udržitelné finance za účasti předních zahraničních i tuzemských ekonomických a finančních expertů.

Díky tomuto dokumentu, byť je nezávazný, by se mělo předejít na jedné straně příliš přísnému a finančně nákladnému výkladu, na druhé straně bitvě papírových posudků bez skutečného dopadu na kvalitu budovy,“ vysvětluje Petr Vogel s tím, že dokument také navádí na možné přístupy, zdroje informací a provazuje s podmínkami závazné české legislativy. Identifikuje též, jak má vypadat důkaz plnění kritérií a jaké podrobnosti poskytnut.

V současné době Rada zajišťuje podporu dokumentu od předních developerských firem a bank s cílem dosáhnout obecného uznání výkladu jako platné metodiky pro český trh. Získávání podpory bude průběžné a předpokládáme, že po první masivnější vlně budou přibývat další organizace,“ říká Simona Kalvoda.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA