1/2024

Češi se zlepšují v recyklaci baterií. REMA jich vybrala 2,5krát více, než požaduje EU

| autor: Tisková zpráva REMA0

Češi se zlepšují v recyklaci baterií. REMA jich vybrala 2,5krát více, než požaduje EU

Baterií ale na trhu přibývá, zejména s novými technologiemi, a podle statistik končí v běžném komunálním odpadu stále významné procento přenosných baterií a akumulátorů. Nesprávné zpracování či pohození na skládkách přitom může mít vážné ekologické i zdravotní dopady.

Podle pravidel Evropské unie musela Česká republika v loňském roce poprvé zvládnout vybrat 45 % vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů ze všech zařízení uvedených na trh. 

Společnosti REMA Battery, která se sběrem baterií zabývá, se podařilo tento limit překonat dvou a půl násobně. V následujících letech bude důležité limit sběru nastavený Evropskou unií i nadále naplňovat.

Hlavním důvodem takto přísných opatření je neustále narůstající množství baterií. Jejich nesprávná likvidace či chybějící recyklace mají velmi negativní dopad na životní prostředí a vedou ke zbytečnému plýtvání často vzácných přírodních zdrojů,“ vysvětlil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA.

Nové elektroniky, ale i baterií, na českém trhu každý rok přibývá. Podle statistik skupiny REMA se jen v loňském roce zvýšil počet baterií a akumulátorů o necelých deset procent.

„Nejvíce se setkáváme s nabíjecími bateriemi, které jsou vestavěné v drobném elektru, jako jsou notebooky, mobilní telefony, přehrávače nebo tablety,“ uvedl David Vandrovec.

Ačkoliv přibývá Čechů, kteří starší a nefunkční modely elektroniky vrací na příslušná sběrná místa, stále zhruba jedna třetina baterií a starých spotřebičů končí v běžném komunálním odpadu. I proto se skupina REMA ve spolupráci se svými partnery snaží provozovat stabilní a efektivní sítě sběrných míst, kterých už je nyní po celé republice 17 tisíc.

Lidé navíc mohou využít řadu projektů, jako Buď líný nebo re:Balík, který je určený právě pro recyklaci menších elektronických zařízení a přenosných baterií a akumulátorů.


O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů.

REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery.

Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling