2/2023

ČAOH na konferenci Energetické fórum & Teplárenské dny 2017 potvrdila svou snahu skládkovat odpad bezohledně dál

| autor: Pavel Mohrmann0

ČAOH na konferenci Energetické fórum & Teplárenské dny 2017 potvrdila svou snahu skládkovat odpad

Na konferenci Teplárenské dny a Energetické fórum vystoupil tentokrát s úvahou nad tím, co by se mělo dít v českém odpadovém hospodářství v době, než bude schválen nový odpadový zákon.

Výkonný ředitel ČAOH se rozhovořil o tom, že každoročně roste procento tříděného odpadu. Také klesá míra skládkování. A jako již mnohokrát, uvedl Českou republiku jako evropského lídra v tom, že máme schválen zákon o ukončení skládkování už v roce 2024.

Pochválil také MŽP za zavedení plošného třídění BRKO. "S odklonem BRKO ze skládek je ČAOH spokojená, odklon se daří a tím klesá i skládkování," zdůraznil.

"Nedávno cca 800 obcí vydalo petici, která říká, že zákon o odpadech by měl být schválen až po té, co přijde nová legislativa z Evropy," řekl Petr Havelka a pokračoval: "Balíček bude schválen s velkou pravděpodobností letos, možná příští rok, a pak může MŽP zapracovat nové cíle do nového zákona."

Poukázal také na nebezpečí spojené se zvedáním poplatků za skládkování. "Přijetím nového zákona se zvednou skládkovací poplatky, což bude signálem pro investory vybudovat velkokapacitní ZEVO. Pokud pak přijdou nové a tvrdší cíle z Evropy, nastartované projekty můžou být ohrožené," vyjádřil starost o kolegy z energetického využití odpadů, Petr Havelka.

Pak zcela nepřekvapivě zdůraznil, že ČAOH nevěří v mantru čtyř až pěti násobného zdražení poplatků za ukládání odpadu na skládky a tím, že bude více odpadu recyklováno. Asociace je nakloněna spíše daňovému zvýhodnění výrobců produktů z recyklátu.

Jako vždy se pozastavil nad tím, jak jsou občané citliví na částky, které jim přijdou na složenkách za odpady. Podložil tento fakt čísly ze studie agentury, kterou nejmenoval. Čísla ze studie nejmenované agentury také hned na to ukázala, že občané jsou mnohokrát více pro recyklaci, než pro spalování.

Dále pokračoval představením projektu intenzifikace sběrné sítě do barevných kontejnerů. Uvedl, že v Hradci Králové to funguje v zástavbě rodinných domů. Přistavením barevných popelnic ke každému domu se snížilo množství odpadu v černé popelnici o 50 % a zásadně se snížila jeho kvalita (míněna výhřevnost - pozn. redakce). "To, co tam zbude, zkrátka nehoří," řekl k tomu Petr Havelka.

Vzápětí navázal kritikou novely vyhlášky 294, kde velmi důrazně poukázal na přísný parametr výhřevnosti odpadu a dotázal se pléna, zda si myslí, že odpad o výhřevnosti 4,2 MJ/kg hoří. Pak vyzval k rozumnému konsenzu navýšit výhřevnost na 6 MJ/kg. "Po novele velmi mnoho projektů výstavby recyklačních zařízení skončilo," dodal důvody konce jediného známého zamýšleného projektu společnosti OZO Ostrava. Na výzvu, aby jmenoval další konkrétní "padlé" projekty, nebyl schopen odpovědět.

Plénem byl pan ředitel Havelka upozorněn, že požadavek ČAOH na zvýšení parametru výhřevnosti ztrácí smysl. Koliduje s plánem ČAOH zahustit sběrnou síť tak, že třídění bude pro každého obyvatele jednoduché a v černých popelnicích zbude pouze nehořlavý materiál. Tím rovněž mizí jediný argument ČAOH, že zavedený parametr výhřevnosti je příčinou krachu projektů na výstavbu recyklačních (tedy separačních) zařízení.

Závěrem shrnul v bodech vše, co bychom měli společně dělat, než vejde v platnost nový zákon. Tyto body se dají stručně vyjádřit jedním slovem: Skládkovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP