2/2023

Bylo zjištěno, že 23 % dovezených výrobků není v souladu s REACH a CLP

| zdroj: MPO0

scientist-2141259_640.jpg
zdroj: Pixabay

Projekt fóra ECHA zjistil, že pětina kontrolovaných výrobků dovezených do EU nevyhovuje REACH a CLP. Některé výrobky obsahovaly nepovolená množství nebezpečných látek podléhajících v EU omezení, jiné byly nesprávně označeny (zveřejněno ECHA 24. 9. 2020).

Kontrolní orgány a celní inspektoři v 16 členských státech zkontrolovali téměř 1 400 výrobků, přičemž u více než 300 (23 %) bylo zjištěno, že nesplňují určité povinnosti podle nařízení REACH a nařízení CLP. Výrobky byly kontrolovány na strategických vstupních místech, jako jsou letiště a přístavy a také na vnitrostátních celních úřadech.

Většina kontrol sledovala dodržování povinností spojených s omezením podle nařízení REACH a zaměřila se na přítomnost kadmia, olova a niklu ve výrobcích. Z 1 225 provedených kontrol 17 % výrobků obsahovalo množství těchto látek nad požadovaným limitem. Výsledek je podobný jako u předchozího projektu fóra o omezeních (REF-4) v roce 2016. Největší nesoulad byl zjištěn u kadmia ve špercích.

Dodržování povinnosti týkající se omezení bylo kontrolováno u 79 % výrobků a z toho 74 % nevyhovujících výrobků bylo dovezeno z Číny, ze Spojených arabských emirátů, Indie, Thajska, Severní Makedonie a Madagaskaru. Pokud budou takové výrobky uvedeny na trh, může to ohrozit zdraví spotřebitelů. Dovozci předmětů obsahujících chemické látky musí proto zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU byly v souladu s povinnostmi podle nařízení REACH.

Z hlediska dodržování povinností podle nařízení CLP bylo zkontrolováno 167 výrobků a 64 % z nich nevyhovělo požadavkům. Nedostatky byly především při označování, kdy nejčastěji chyběla verze v národním jazyce, dále použití nesprávných piktogramů a signálních slov nebo jejich nedostatek na štítku etikety.

Jedním z cílů tohoto projektu bylo posoudit, jak v praxi funguje spolupráce mezi orgány pro vymáhání podle nařízení REACH/CLP a celními orgány.

Projekt zkoumal různé výrobky, na které se vztahují omezení pro předměty a šperky podle tří záznamů v příloze XVII nařízení REACH (položky 23, 27 a 63) a označování a balení látek a směsí podle CLP.Z uvedených výsledků vyplývá, že dovozci musí zvýšit své úsilí z hlediska dodávky bezpečných výrobků, které budou v souladu s REACH a CLP.

Je potřeba cíleně prosazovat tato konkrétní omezení a přísněji prosazovat nařízení REACH a CLP na vstupních místech do EU.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP