1/2021

Býčí příběh evropského trhu s emisními povolenkami II.

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: TEPKY NEWS 1/20210

animal-1866527_640.jpg
zdroj: pixabay

Vminulém článku jsme se zabývali evropskými legislativními nástroji, které se dotýkají trhu s emisními povolenkami. Dnes se zaměříme na to, co způsobují spekulanti na trhu EU ETS a jaké jsou prognózy do budoucna.

Systém brzy přivítá nové členy

Souběžně se zpřísněním systému zvažuje Komise možnost rozšíření oblasti působnosti na budovy a silniční dopravu. Další možností, kterou Komise předložila, je stanovení ceny uhlíku u paliv používaných v silniční dopravě a vytápění budov.

Obě možnosti vytvářejí riziko vyšší ceny paliva, která odráží exponenciálně rostoucí cenu uhlíku. I když jsou výhody snižování emisí jasné, náklady přenesené na klienty zůstávají kritickým bodem. Německo se rozhodlo pro zavedení vnitrostátního ETS, který se vztahuje pouze na odvětví budov a silniční dopravy, a i v rámci EU existuje podpora pro vytvoření samostatného systému pro tato odvětví.

Námořní sektor, tedy odvětví odpovědné za téměř 13 % globálních světových emisí, je také dalším sektorem, který má být zahrnut do EU ETS, protože má povinnost monitorování a vykazování v systému od konce fáze 3.

VEF_prumyslovaekologie_20210512..png

Není to jen legislativa, také základy trhu sledují býčí trend

Přestože regulační prostředí EU ETS zůstává na trhu s uhlíkem hlavním faktorem zvyšujícím riziko, základní energetika nehrála od začátku roku při zvyšování cen uhlíku o nic menší roli. Je pozoruhodné, že emisní povolenky napříč křivkou sledovaly ceny plynu. Ceny plynu vykazují vzrůstající trend na základě zvýšené poptávky jinde, díky atraktivnějším maržím v Asii a chladným povětrnostním podmínkám v USA v únoru.

Také Evropa zaznamenala v dubnu neobvykle chladné počasí. S vyprázdněnými zásobníky na 29 % kapacity napříč kontinentem a neochotou Ruska přidat další kapacitu přes Ukrajinu dosáhla evropská referenční úroveň plynu dvouletých maxim a spolu s tím se uhlík dostal na řadu rekordních úrovní, které se přiblížily k 50,00 EUR.

bench.png

Evropská benchmarková smlouva na plyn EUR/MWh, ©VERTIS. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Na rozdíl od rekordních úrovní přechodu na jiná paliva v roce 2020 při nízkých cenách plynu a rezistentních cenách uhlíku by v roce 2021 mohlo dojít k menším přechodům na jiná paliva. Chladné povětrnostní podmínky a prudce rostoucí ceny plynu od začátku roku způsobily, že se produkce hnědého uhlí v penězích vrátila, což vedlo k většímu počtu provozních hodin uhlí.

bench2.png

Německé spready u elektřiny dark spread a spark spread EUR/MWh, ©VERTIS. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Po lavině ztrát v roce 2020 je zpátky ve hře také ropa, s prognózami, že ve druhé polovině roku 2021 se poptávka dostane na úrovně před pandemií. Přestože se účastníci obávali poklesu kvůli rostoucímu počtu nakažených v Indii, a tím pádem útlumu poptávky, aktuální data z Hongkongu a USA odrážející oživení, dala trhu impulz a díky tomu se Brent v současné době obchoduje téměř za 70,00 USD.

bench3.png

Benchmarková smlouva Brent USD/barel, ©VERTIS. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Co způsobují strašidelní spekulanti

Od začátku 4. fáze a s ohledem na nevyhnutelné zpřísnění EU ETS sešikovali finanční spekulanti své oddíly na trhu s uhlíkem. Navzdory názoru, že zahájení aukcí 4. fáze 29. ledna by trhu po lednovém oživení ulevilo, spekulativní obchodování na trhu udržovalo ceny vysoko.

Při současné celosvětové vlně závazků ke snižování emisí a bohaté nabídce hotovosti spolu s nízkými, ne-li zápornými úrokovými sazbami investoři silně pumpují peníze do uhlíkových ETF. Globální uhlíkové ETF zaznamenaly v den Země rekordní příliv 15 milionů dolarů, když se prezident Joe Biden zavázal k cíli snížit do roku 2030 emise na 52 % ve srovnání s úrovněmi roku 2005.

EU ETS, největší světový trh pro obchodování s emisemi, není výjimkou z pravidla. Spekulanti jsou na trhu od roku 2018, kdy se EUA staly finančním nástrojem. Zatímco jejich přítomnost byla v minulosti zcela zanedbatelná, od července 2020 poměrně výrazně zvýšili svoji aktivitu.

Díky nevyhnutelné vzestupné trajektorii trhu sázejí spekulanti do konce dekády na cenu 100,00 EUR za EUA. Jiní označili EU ETS jako největší makroobchod s dalším potenciálem růstu.

Zkoumáním počtu finančních hráčů v EU ETS jsme zjistili, že počet držitelů finanční pozice v EU ETS se v ročním srovnání téměř zdvojnásobil. Počet subjektů splňujících podmínky se meziročně poněkud snížil o 5 %.

EK trh s povolenkami nechce ovlivňovat

Provozovatelé systému EU ETS, kteří nesli hlavní nápor zvýšených spekulací a překážek na trhu, doufali v zásah Komise, který by omezil aktivity spekulantů podle článku 29a směrnice o EU ETS. Polsko, země spoléhající se na uhlí, vyzývá Komisi, aby zasáhla, protože současné ceny uhlíku ohrožují energetickou bezpečnost země s vyhlídkami na odstavení mnoha elektráren a uspěchaná dekarbonizace může ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny.

Odpovědi úředníků Komise zdůraznily jejich neochotu intervenovat na trhu. Podle jejich prohlášení je EU ETS „docela účinným nástrojem“, a pokud vůbec, měl by se vyvážit sám pomocí sil nabídky a poptávky. Jiní vnímají spekulace jako nedílnou součást evropského trhu s uhlíkem kvůli likviditě, kterou přináší.

A co bude dál?

Na základě výše uvedených faktorů předpovídáme, že EUA budou v roce 2021 v průměru na úrovni 51,00 EUR. A je vyhlídka, že v příštích letech dále porostou.

bench4.png

Krátkodobá a střednědobá prognóza cen uhlíku EUR/tuna, ©VERTIS. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Vyplatí se sledovat:

bench5.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo