1/2024

Brněnské SAKO loni trhalo rekordy

| zdroj: SAKO Brno0

Brněnské SAKO loni trhalo rekordy

Přeměnou odpadu v energie se nejen šetří neobnovitelné fosilní zdroje energie jako plyn a uhlí, ale také dochází k úspoře vzniku skleníkových plynů, například úspora CO2 dosahuje výše až 250 tisíc tun ročně. Dalším pozitivem zařízení je příspěvek k energetické soběstačnosti Brna a pojistka pro případ výpadku ostatních energetických zdrojů.

V roce 2019 brněnské ZEVO vyrobilo z 233 tisíc tun odpadu rekordních 2,4 milionů GJ tepla, z čehož přes 1 milion GJ putovalo zpět občanům ve formě tepelné energie. Dodaná elektřina dosáhla hodnot 52 tisíc MWh. „V Brně má energetické využití odpadu dlouhou tradici, neboť v roce 1905 byla zprovozněna první spalovna na území celého Rakouska Uherska, která již tehdy vyráběla elektrickou energii,“ zmiňuje Filip Leder, předseda představenstva městské společnosti SAKO Brno. „Těší mne, že jsme v roce 2019 dokázali, i díky spolupráci se sesterskou společností Teplárny Brno, dodat do sítě rekordní množství ekologické energie, a zajistili tepelnou pohodu pro více než 26 tisíc domácností ve městě Brně,“ dodává Filip Leder.

Další prim má město Brno v počtu sběrných středisek odpadu, kterých je celkem třicet sedm. Dojezdová vzdálenost pro občany je tedy velmi příznivá, dobrou dostupnost uložení vytříděných odpadů dokazuje i množství odpadu, které občané na sběrná střediska odvezli. V roce 2019 to bylo téměř 20 tisíc tun.

Na šesti sběrných střediscích je realizován projekt na předcházení vzniku odpadu, tzv. RE-USE. „Jako první město v České republice již čtyři roky podporujeme předcházení vzniku odpadů sběrem a prodejem využitelných věcí, které by jinak byly vyhozeny“ říká Filip Leder. „RE-USE projekt má velký význam v uvědomění si hodnoty starých a funkčních věcí a osvětu v oblasti konzumu a spotřeby,“ vysvětluje Filip Leder. V roce 2019 se díky projektu získalo 219 tisíc Kč, které budou využity na výsadbu městské zeleně.

V roce 2019 se meziročně navýšil objem tříděného papíru, plastů a skla. „S velkým potěšením zaznamenáváme značný zájem občanů o třídění odpadů, ale i obecně o čistotu okolí a prostředí, ve kterém žijeme,“ chválí Filip Leder. „Je pro nás prioritou, aby Brno bylo kvalitním a vyhledávaným městem pro život. Nakládání s odpady a čistota města je jedním ze stěžejních aspektů kvality života ve městě,“ říká Filip Leder.

A jak se odpad, který Brňané vytřídili, dále využil?

Papír a plasty jsou odděleně sváženy na dotřiďovací linku. U papíru se pohybuje množství nežádoucích příměsí na cca 10 %, to znamená, že 90 % svezeného papíru se dále prodává k recyklaci do papíren. Cena papíru jako druhotné suroviny na trhu značně kolísá dle aktuální poptávky zpracovatelů.

Z plastového odpadu pracovníci na dotřiďovací lince ručně vytřídí zhruba 30–35 % materiálu, především PET lahve a tvrdé plasty, tzv. drogerie, což jsou kanystry, obaly od aviváží apod. „Na řadu plastů zatím v ČR neexistují zpracovatelské technologie, ale to by se mělo změnit, protože recyklace plastů je prioritně podporovaný cíl environmentální politiky EU i ČR.

I proto SAKO připravuje stavbu nové velkokapacitní automatické dotřiďovací linky,“ vysvětluje Filip Leder. U plastového odpadu je pro občana obtížné rozlišit, který druh plastu je recyklovatelný a který ne, proto se nebráníme tomu, že občané třídí všechny plasty, a na dotřiďovací lince pracovníci roztřídí plasty na jednotlivé kategorie,“ dodává Filip Leder.

Čiré a barevné sklo je odváženo do skláren v Kyjově a je recyklováno ze 100 %, jedná se o stabilní komoditu na trhu s druhotnými surovinami. Vytříděný odpad tedy nepřichází na zmar a k recyklaci je předáváno maximum toho, co lze v rámci dostupných recyklačních technologií dále zpracovat. Díky třídění a chytrému zpracování jsou odpady znovu využívány jako surovina pro řadu odvětví, což vede k výraznému šetření přírodních zdrojů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA