Reklama

29. 9. 2017  |  Aktuality  |  Autor: ECHA, překlad Ekotox

Brexit na stránkách ECHA

Nová část na webových stránkách agentury ECHA poskytuje informace o vlivu odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

Dne 29. března 2017 se vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále zkráceně Spojené království, nebo UK) odvolala na článek 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a oznámila svůj záměr stáhnout UK z EU. Za současných okolností se Spojené království stane od 30. března 2019 neevropskou ( "třetí") zemí.

Odstoupení Spojeného království bude mít vážné důsledky, protože regulační režimy EU, které byly zavedeny pro mnoho odvětví vnitřního tržního hospodářství, se již nebudou vztahovat na Spojené království.

Nařízení REACH je v celosvětovém měřítku nejpokročilejší režim na regulaci bezpečné manipulace s chemickými látkami ve prospěch lidského zdraví a našeho životního prostředí. Poskytuje také regulační funkce Evropské chemické agentuře (ECHA), jakož i vnitrostátním orgánům, včetně orgánů Spojeného království.

Podobně zákonodárci EU svěřii agentuře ECHA řízení implementace nařízení o biocidních přípravcích (BPR), klasifikaci a označování (CLP) a předběžný informatizovaný souhlas (PIC).

Po odstoupení Spojeného království nebude už spolupráce s UK založená na těchto nařízeních EU.

Společnosti v rámci Spojeného království a ze zbývajících členských států EU-27 s právy a povinnostmi podle těchto nařízení a jejich podnikatelské subjekty v dodavatelských řetězcích v celé EU budou hmatatelně ovlivněny.

Nová část webových stránek agentury ECHA poskytuje informace o vlivu vystoupení Spojeného království z Evropské unie na práci agentury, jakož i poradenství podnikům ve formě otázek a odpovědí.

Jednací proces týkající se podmínek odchodu Spojeného království, jakož i budoucích vztahů mezi EU a UK si vyžádá určitý čas. V důsledku toho se informace poskytnuté v nové části webových stránek agentury ECHA budou postupně rozšiřovat a aktualizovat, protože proces stáhnutí bude stále jasnější. Vřele se doporučuje, aby čtenáři konzultovali tyto aktualizace s ohledem na vývoj.

Informace o odchodu UK z EU podle ECHA:

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372