2/2023

Svaz průmyslu předložil vládě 15 výzev k řešení

| autor: Petr Jarolímek0

Svaz průmyslu předložil vládě 15 výzev k řešení

Na následné tiskové konferenci SP ČR upřesnil, že tyto úkoly sahají od zjednodušení stavebního práva, přes rozvoj nízkoemisní dopravy a energetiky, až po pružný trh práce, účinnou podporu exportu, kvalitní vzdělávací systém a budování digitální ekonomiky.

V energetice musí vláda ještě letos rozhodnout, jak bude Česko plnit evropské klimatické a energetické cíle do roku 2030. Nesmí se stát, že zvolí takové řešení, které neúměrně zatíží průmysl dalšími náklady, a zkomplikuje tak českým podnikům soutěž na světovém trhu.

České firmy už začaly se svou digitální transformací. Letošní průzkum Svazu průmyslu a dopravy ukázal, že podniky investují do technologií Průmyslu 4.0, protože jim umožní získat náskok před konkurencí a zvyšovat přidanou hodnotu své výroby. Skoro polovina firem chce tyto investice v příštích pěti letech ještě zvýšit.

Jednotlivé výzvy zde stručně shrnujeme:

Vláda musí zjednodušit stavební právo ještě v tomto volebním období. V žebříčku Doing Business 2019 se Česko umístilo na 156. místě. Investor v průměru musí udělat 21 úkonů, které zaberou 246 dnů. Před deseti lety přitom bylo Česko na 86. místě, kdy investor v průměru potřeboval na 36 úkonů 180 dnů. 

Tato situace je neúnosná. Proto vláda musí ještě v tomto volebním období dokončit rekodifikaci stavebního práva, tak aby infrastrukturní projekt potřeboval ideálně jediné povolení. Potřebujeme jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vláda musí zajistit, aby dlouhodobě bylo dostatek peněz na stavbu dopravní infrastruktury. Česko potřebuje 920 kilometrů nových dálnic. Loni se otevřely jen 4 kilometry, letos zatím můžou řidiči jezdit po 8 kilometrech nových dálnic. „V letech 2021 a 2022 podle našich analýz bude chybět na výstavbu dopravní infrastruktury dohromady 15 miliard korun,"říká Jaroslav Hanák. 

Vláda má co nejrychleji podpořit rozvoj nízkoemisní mobility. ​Evropská regulace emisí CO2 vytváří na automobilky velký finanční tlak. Průmysl se na novou éru elektromobility odpovědně připravuje a investuje do řešení chytré mobility. Je potřeba více podporovat e-mobilitu a alternativní pohony z evropských a národních zdrojů.

Vláda musí do 2020 zajistit všechny podmínky nutné k zahájení výběru dodavatele nových jaderných bloků.  Je nejvyšší čas, aby vláda zahájila praktické kroky. Česko totiž bude potřebovat nové bezemisní zdroje elektřiny po roce 2030. Nový blok v Dukovanech by mohl být postaven v letech 2035-2040.

Vláda musí letos přijmout takový klimaticko-energetický plán, který umožní splnit klimatické a energetické cíle do roku 2030 s co nejnižšími náklady. Vláda musí letos rozhodnout, jakým způsobem se Česko zapojí do plnění evropských cílů pro podíl obnovitelných zdrojů (OZE) na spotřebě elektřiny a pro energetickou účinnost.

K tomu bude sloužit Národní integrovaný klimaticko-energetický plán, který musí vláda dokončit do konce roku a odeslat ho do Bruselu. Ministerstvo průmyslu a obchodu musí dodržet slib, že prověří a propočte potenciál České republiky v OZE i úsporách energie tak, aby plnění cílů mělo co nejnižší negativní dopady na konečné spotřebitele energie.

SP ČR vyzvalo vládu, aby připravila trh práce na budoucí výzvy, jako je Průmysl 4.0 nebo demografické změny, a vyčlenila dost peněz na oblast celoživotního vzdělávání. ​Iniciativa Práce 4.0 ministerstva práce a sociálních věcí odhaduje v příštích 20 letech úbytek 10 % pracovních míst a podstatné změny ve vykonávaných činnostech u 35 % pracovních míst, proto je nutná adaptace zaměstnanců i zaměstnavatelů na očekávané změny. Analýza MPSV uvádí, že objem peněz vyplacených na důchody začne po roce 2031 významně růst, postupně z nynějších 8 % až k 12 % HDP.

Vláda musí dostat na trh práce všechny nezaměstnané, kteří mohou pracovat, a výrazně usnadnit i zrychlit příchod zahraničních pracovníků​. Převis volných míst nad počtem nezaměstnaných trvá už od dubna 2018. Je nutné, aby úřady práce zmobilizovaly i zbývající zdroje nezaměstnaných tím, že zefektivní své činnosti. ​Po dlouhých diskusích a tlaku Svazu průmyslu vláda v červnu schválila navýšení roční kvóty bývalého Režimu Ukrajina na 40 tisíc osob. Agendu zaměstnávání cizinců je zapotřebí zjednodušit.

Vláda musí dořešit exportní financování a spolu s dalšími ústavními činiteli ještě více brát zástupce podnikatelů na oficiální návštěvy v zahraničí. ​„V nejbližší době chceme doprovodit české politiky do subsaharské Afriky, do střední a jihovýchodní Asie, do Latinské Ameriky, do Iráku či USA,“ uvedl Jaroslav Hanák. Podle jejich zpětné vazby jsou podnikatelské mise hodnoceny jako efektivní nástroj k navázání kontaktů se zahraničními partnery, prohloubení stávajících obchodních vazeb a v neposlední řadě i k účinné podpoře konkrétních projektů a řešení souvisejících problémů. 

Vláda má do konce volebního období stanovila pevný termín přijetí eura. ​„Chceme oddémonizovat debatu o přijetí eura, jeho výhody převažují. Vláda proto nesmí rezignovat na závazek přijmout společnou evropskou měnu. Požadujeme, aby byl do konce volebního období této vlády stanoven pevný termín přijetí eura,"řekl Jaroslav Hanák. 

Vláda nesmí zrušit povinnou maturitu z matematiky. SP ČR se domnívá, že matematika je pro Česko důležitá a zároveň řeší, že se musí proměnit způsob výuky i obsah tohoto předmětu stejně jako závěrečná zkouška. Svaz dlouhodobě požaduje, aby výuka matematiky reflektovala její každodenní využití a rozvoj logického myšlení. 

Pokud chceme udržet krok s trendy v technologickém vývoji, potřebujeme co nejvíce kvalitně vzdělaných absolventů. Podniky v ČR začínají digitalizovat a zavádět nové technologie. Mladí lidé potřebují matematiku, aby v nich našli snadněji uplatnění,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vláda musí dodržet svůj slib a zvyšovat platy učitelům. Vzdělávání je a bude klíčové pro odvrácení negativních dopadů nových technologií na zaměstnanost. Česko proto potřebuje kvalitní a motivované učitele. Učitelé jsou klíčem k české konkurenceschopnosti. Je nutné, aby vláda do roku 2021 průměrný plat učitelů zvedla minimálně na 45 tisíc korun.​

Vláda má konečně spustila plně funkční e-government a zajistila podmínky pro celospolečenskou digitalizaci. Nyní velmi diskutovaný zákon o právu na digitální služby prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Na jeho vypracování jsme se podíleli a jeho rychlé přijetí podporujeme. V brzké době je potřeba dořešit také digitalizaci stavebního řízení a digitální technické mapy,“říká Milena Jabůrková. Stát se ale musí kromě občanů zaměřovat také na firmy, aby se i jim snížila administrativní zátěž a mohly využít benefitů elektronizace.​

Vláda musí naplňovat své digitální sliby, nikoliv jen sepisovat strategie. Vládních strategií neustále přibývá, místo aby se naplňovaly ty, které již byly přijaty. Ve chvíli, kdy mají na strategii navázat konkrétní kroky, napíše se strategie nová. „Vláda musí soustředit na to, jak převede tyto dobré nápady do reality. Zatímco stát sepisoval strategie, propadlo se Česko ve světovém žebříčku digitální konkurenceschopnosti, které sestavuje švýcarský institut IMD, z loňské 33. pozice na letošní 37. místo,“ uvádí Milena Jabůrková.

Vláda musí převést směrnici o autorském právu tak, aby nebrzdila rozvoj umělé inteligence. A konečně musí být vláda v EU aktivní a hledat spojence, už na podzim musí zabrzdit zbrklé přijímání nařízení o ePrivacy. Na evropské úrovni se připravuje nařízení o soukromí v telekomunikacích zvané ePrivacy. Pokud bude přijato v podobě, jak ho navrhuje Evropská komise, bude pro firmy velmi obtížné investovat do nových technologií, například v oblasti komunikace mezi stroji.​

Předseda vlády Andrej Babiš sdělil, že „Česká republika se má čím pochlubit, je na tom velice dobře a má být na co hrdá. Bohatne a vrací se na špičku Evropy, v některých parametrech na špičku světa. Máme jasné představy.

Z oněch 15 bodů většinu plníme. Pouze termín přijetí eura do konce volebního období nestanovíme, protože nejsem příznivcem přijetí eura v momentě, kdy eurozóna má obrovské problémy. Eurozóna potřebuje reformy. My jí můžeme jít příkladem, jak hospodařit, mít přebytkové rozpočty, jak snižovat dluh. K nám se mohou chodit učit. Pokud neprovede reformu, bylo by pro nás velice rizikové do eurozóny vstoupit.

Pokud jde o demografické změny, uděláme maximum, abychom vytvořili podmínky pro mladé rodiny. A na to potřebujeme výstavbu bytů, stavět školky, školy, zavádět daňové výhody pro pracující rodiče. Jsem přesvědčen, že 15 výzev naplníme."

Zdroj: Tiskové sdělení SP ČR, tisková konference SP ČR

Foto: Petr Jarolímek, Průmyslová ekologie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP