1/2024

26 milionů do čistírny odpadních vod v Orlové

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

26 milionů do čistírny odpadních vod v Orlové

Tři významné projekty budou v letošním roce dokončeny v čistírně odpadních vod v Orlové. Výstavba dešťová zdrž a strojní zahušťování přebytečného kalu a homogenizační nádrž vyhnilého kalu byly zahájeny v loňském roce a akce se blíží k závěru. Stáčecí místo dovážených odpadních vod by mělo být dokončeno v létě.

Díky nově vybudovanému stáčecímu místu, kde budou vypouštěny dovážené odpadní vody, bude zajištěna lepší kontrola dovážených vod a zefektivněno jejich hrubé předčištění při jejich nátoku do čistírny. 

„Zařízení pro dovážené odpadní vody je nyní umístěno za nový lapák štěrku. Před česlemi tak dochází k ucpávání potrubí štěrkem a kamením. Tato kritická místa pak musíme namáhavě ručně čistit. Díky investici tato nutnost odpadne. Získáme také možnost přesného měření dovážených odpadních vod,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Odpadní vody jsou v Orlové odváděny jednotnou kanalizací. To způsobuje problémy v okamžicích přívalových dešťů, kdy na čistírnu směřuje větší objem vody, než je její kapacita. Dochází tak k zatěžování vodoteče, kam naředěná voda odtéká. 

Díky vybudování dešťové zdrže s objemem 875 kubických metrů bude možné tuto vodu v případě prudkého deště zachytit a po jeho konci přečerpat do čistírenského procesu a vyčistit. Stavba byla zahájena loni, hotovo bude do prázdnin

„Čistírna v Orlové nemá v současnosti nainstalováno zahušťovací zařízení ke zmenšení objemu přebytečného kalu, který při čištění vzniká a následně je čerpán do vyhnívací nádrže. Tím dojde ke snížení potřeby tepla na ohřívání vyhnívacích nádrží. 

Kal produkuje bioplyn, který je následně ve větších čistírnách naší společnosti v kogeneračních jednotkách využíván k výrobě tepla a elektřiny. Například čistírna v Orlové je energeticky soběstačná z dvaceti procent,“ vysvětluje Tlolka.

Během stavební akce bude vybudována linka zahuštění kalu s rotačním zahušťovačem a veškerou další technologií (vřetenové čerpadlo, čerpadlo zahuštěného kalu), upravena bude stávající čerpací stanice směsného kalu. 

„Vybudujeme také železobetonovou kruhovou homogenizační nádrž s objemem 50 metrů kubických s veškerým technologickým vybavením. Bude mít průměr 3,6 metru a hloubku 5,5 metru. Kal bude do nádrže z uskladňovací nádrže čerpán novým čerpadlem,“ vysvětluje Tlolka. Hotovo bude do prázdnin.

„V letošním roce investujeme do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod 260 milionů korun. Z toho na Karvinsku půjde o 87 milionů korun. Některé zahájíme i dokončíme, některé dokončujeme z loňska, některé stavby přejdou do další sezóny. 

Finančně nejnáročnější budou likvidace kanalizačních výustí v Doubravě a Petřvaldu, na které bude celkem vynaloženo přes 70 milionů korun, tyto stavby budou dokončeny v roce 2020,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně – loni to bylo 540 milionů, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA