2/2023

162 látek bylo vybráno pro prověření možných regulačních opatření

| autor: Ekotox0

162 látek bylo vybráno pro prověření možných regulačních opatření

Kompetentní autority provedou manuální průzkum registrační dokumentace pro rozhodnutí, zda je třeba uplatnit regulační opatření. Výběr je založen na automatizovaném IT screeningu látek s potenciálně karcinogeními, mutageními nebo reprodukčně toxickými vlastnostmi, dále perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi (PBT), endokrinními narušovači, senzibilizujícími vlastnostmi, nebo látkami se specifickou orgánovou toxicitou po opakované expozici (STOT).

Látky potenciální s výše uvedenými vlastnostmi byly následně upřednostněny na základě použití, u kterých se předpokládá, že by mohly vést k expozici člověka, nebo únikem do životního prostředí. Příslušné autority členských států budou z tohoto seznamu vybírat pro podrobné zkoumání.

Pokud vaše společnost registrovala jednu z vybraných látek, budete vyrozuměni dopisem ECHA o potenciálním přezkoumání vaší registrace. Doporučujeme doplnit informace ve vaší registrační dokumentaci (update) co nejdříve tak, aby byly odstraněny všechny nedostatky. Aktuální informace pomohou autoritám členských států lépe posoudit, zda obavy avizované během screeningu jsou opodstatněné, a zda je regulační opatření stále potřebné.

Stejně vás zveme k účasti na webináři který se bude konat 14. února 2017. Na tomto webináři obdržíte více detailů o procesu screeningu. Budete mít také možnost zadat dotaz zaměstnancům ECHA.

Pokud členské státy nebo ECHA budou vykonávat aktivity zacílené na vaši látku, tato informace bude zveřejněna na stránkách agentury, například v seznamu látek potenciálně zařazených na kontrolu správnosti (compliance check), registru záměrů (ROI), pracovního akčního plánu Společenství pro hodnocení látek (CoRAP ) a v nástroji pro koordinaci veřejných aktivit (PACT). Statut vaší látky můžete prověřit pomocí vyhledávače na stránce ECHA.

Seznam vybraných látek na základě screeningu není zveřejněn vzhledem ke skutečnosti, že je čistě generován automatickým IT výběrem a je tedy třeba manuálně potvrzeny potenciálního zájmu.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP