4/2022

Zvyšující se náklady na energie zkracují dobu návratnosti investice do fotovoltaiky

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: viessmann.cz0

solar-panel-gaad5f4252_640
zdroj: pixabay

S neustálým rozšiřováním regenerativních energetických systémů, stoupá připravenost spotřebitelů a koncových uživatelů k výrobě vlastní elektřiny. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje možnost bezplatně a výnosně využít sluneční energii.

Kromě zjevných finančních výhod prokazuje instalací fotovoltaických modulů provozovatel své zodpovědné chování k životnímu prostředí a aktivně přispívá k ochraně ovzduší zamezením emisí CO2.

Při trvale se zvyšujících nákladech na energii přispívá fotovoltaické zařízení k úspoře peněz a dodatečně snižuje závislost na dodavatelích energie. Elektřina vyrobená vlastním zařízením se dá využít pro vlastní potřebu a přebytky napájet veřejnou síť. Díky zákonem upravené úhrady nebo úspoře vlastní spotřeby se investice vrátí už po několika letech. V každém případě instalace
takového zařízení nemovitost zhodnocuje.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájemně dokonale sladěné komponenty skládající se z fotovoltaických modulů, střídačů a montážních systémů i systémů zásobníků elektrické energie a tepelných čerpadel ke zvýšení využití elektřiny vlastní výroby.

Vysoké požadavky na kvalitu fotovoltaických modulů zajišťují hospodárnost a dlouhou životnost. Obsáhlé služby od plánování a navrhování přes dodávku až po servis ze strany kompetentních odborných partnerů Viessmann nabídku fotovoltaiky uzavírají.

Majitelé fotovoltaických aplikací mají v současné době dvě možnosti využití elektřiny, kterou vyrábějí: elektřina může být buď zcela nebo částečně přiváděna do sítě nebo zcela spotřebována.

Účinná vlastní spotřeba solární elektřiny

Protože je solární elektřina vlastní výroby levnější než odebíraná ze sítě, má vlastní spotřeba finanční výhody. Optimální koncepce zařízení ve spojení s dokonale sladěnými komponenty zaručuje tuto vysokou vlastní spotřebu.

Kromě solárních článků se fotovoltaická zařízení skládají ze střídače, kabelů a především sběračů proudu. To mohou být nejen přístroje, ale akumulátory i přípojka k veřejné síti k napájení. Solární měnič je potřeba, protože se v solárních článcích vyrábí stejnosměrný proud, který se v domácnosti neodebírá. Proto se musí přeměnit na střídavý proud.

viesm

[1] Fotovoltaické zařízení
[2] Fotovoltaický měnič
[3] Fotovoltaický měřič
[4] Spotřebič
[5] Měřič tepelného čerpadla
[6] Tepelné čerpadlo s regulací Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Měřič odebrané a napájené elektřiny
[8] Veřejná rozvodná síť

Jak funguje fotovoltaika?

Fotovoltaické zařízení se skládá z několika modulů, které jsou sestaveny ze solárních článků. V této nejmenší jednotce se sluneční světlo fotoelektrickým účinkem přeměňuje na elektrickou energii. Světlo způsobuje uvolňování nosičů nábojů. Pohybem právě těchto částic vzniká elektrická energie.

Předpokladem tohoto procesu je polovodičový materiál křemík. Přitom je nutné rozlišovat dva druhy solárních článků: mono- a polykrystalické články. Oba vyrábí elektrickou energii, každý ale jiným způsobem. Tím se lišší i vlastnosti těchto článků.

Pro které solární články se nakonec rozhodnete, závisí na několika faktorech, které by se měli předem dobře zvážit. Kromě stupně účinnosti a požadovaného výkonu je rozhodující i místo použití.

Moduly Vitovolt 300 v každém případě poskytují různé oblasti využití a také možnosti montáže. Jsou vhodné nejen pro rodinné a dvougenerační domy, ale i pro komerčně využívané budovy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM