2/2023

Zvládne německá síť navýšení cíle pro obnovitelné zdroje? Bez dalších nových vedení těžko

| autor: oEnergetice.cz - Tomáš Molek0

Zvládne německá síť navýšení cíle pro obnovitelné zdroje? Bez dalších nových vedení těžko

V souvislosti s dosažením nového vládního cíle podílu výroby elektřiny OZE na spotřebě elektřiny ve výši 65 % do roku 2030 bude navíc nutné další rozšiřování sítě.

Na nutnost výstavby dalších linek v souvislosti s novým vládním cílem upozorňuje dle serveru Platts ve své zprávě německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA).

Náklady na opatření související se stabilizací německé přenosové soustavy a redispečinkem opět rostly, když v minulém roce přesáhly miliardu eur.

Podle německého regulátora je v dlouhodobém horizontu jedinou možností pro snížení těchto nákladů výstavba nových nových vedení v severojižním směru.

V tomto ohledu bylo v loňském roce dosaženo mírného pokroku v povolovacích procesech u klíčových projektů.

Rostoucí náklady související s udržováním stability sítě pociťují také německé domácnosti. V loňském roce dosáhla průměrná výše poplatku za síťové služby pro domácnosti hodnoty 73 eur za megawatthodinu (1859 Kč/MWh), což představuje 9% nárůst ve srovnání s předcházejícím rokem.

Nové cíle se musí zahrnout do plánů

Od loňského roku je rok 2030 časovým horizontem, pro který mají němečtí provozovatelé přenosových soustav povinnost zpracovávat plán rozvoje.

Plán je aktualizován každé dva roky. Tento plán je schvalován regulátorem a má reflektovat očekávaný vývoj energetiky do roku 2030.

Náklady na rozšiřování soustavy do roku 2030 jsou zatím dle dosavadních plánů odhadovány na 50 miliard euro (1,28 bilionu Kč). Díky novému cíli německé vlády budou tyto náklady v následujícím desetiletí ovšem ještě vyšší.

Jochen Homann, který je prezidentem německého síťového regulátora BNetzA, upozorňuje na potřebu zahrnout nové cíle německé vlády také do aktualizovaných plánů na rozvoj soustavy.

„I pokud vezmeme v úvahu všechny ostatní alternativy, tak předpokládáme, že v souvislosti s nárůstem podílu OZE bude nutný další rozvoj soustavy. Scénáře uvažované v dosavadních plánech rozvoje totiž počítají s podílem OZE jen v rozmezí 47,5 % až 52,5 %,“ upřesňuje Homann.

Zdroj: http://oenergetice.cz/nemecko/zvladne-nemecka-sit-navyseni-cile-oze-bez-dalsich-novych-vedeni-tezko/

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE