Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2016

| autor: MŽP, CENIA0

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2016

Rok 2016 je významný tím, že se jedná o první ohlašovací rok, který se řídí již podle novelizovaného zákona o IRZ.

Novelizovaný předpis omezil okruh ohlašovatelů, kteří neprovozují jednu nebo více činností z nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr znečišťování životního prostředí. Z toho důvodu je údajů (ohlašovatelů) mnohem méně, než tomu bylo za roky předchozí.

Doplňujeme, že i nadále jsou dostupné pro vyhledávání předchozí ohlašovací roky, a to od počátku existence IRZ – tj. od ohlašovacího roku 2004. Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici na webových stránkách registru zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK