Reklama

2. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MŽP, CENIA

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2016

Od posledního zveřejnění údajů ohlášených do IRZ uplynul rok a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, informační agenturou životního prostředí Vám přináší údaje ohlášené za rok 2016.

Rok 2016 je významný tím, že se jedná o první ohlašovací rok, který se řídí již podle novelizovaného zákona o IRZ.

Novelizovaný předpis omezil okruh ohlašovatelů, kteří neprovozují jednu nebo více činností z nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr znečišťování životního prostředí. Z toho důvodu je údajů (ohlašovatelů) mnohem méně, než tomu bylo za roky předchozí.

Doplňujeme, že i nadále jsou dostupné pro vyhledávání předchozí ohlašovací roky, a to od počátku existence IRZ – tj. od ohlašovacího roku 2004. Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici na webových stránkách registru zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372