1/2024

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2015

| autor: MŽP, CENIA0

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2015

Údaje tradičně zveřejňujeme ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. Nadále dostupné pro vyhledávání ovšem zůstávají i předchozí ohlašovací roky, a to od počátku existence IRZ – tj. od ohlašovacího roku 2004.

Zveřejnění údajů proběhlo v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění (viz písm. a) § 7).

Za rok 2015 byly k dnešnímu dni údaje ohlášeny do IRZ za celkem 5 813 provozoven, což je opět o něco více než v předešlém roce (5 618). Od roku 2011 se jedná o nárůst téměř o 1 000 provozoven. Tento počet ohlásilo 4 224 subjektů (jeden subjekt může ohlašovat za více provozoven).

Z celkového množství jich 959 disponuje jednou nebo více činnostmi, které jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR).

Jedná se o jednu z nejvyšších hodnot od počátku ohlašování do E-PRTR (prvním ohlašovacím rokem byl rok 2007). Před rokem bylo těchto provozoven o více než 100 méně (839), avšak v dlouhodobém horizontu se počet ohlašujících do E-PRTR nemění.

Nejvíce ohlašované i nadále zůstávají přenosy množství odpadů – zejména nebezpečného. Počet ohlašovatelů se již vyšplhal na téměř 5 000 (4 918). Počet ohlašovatelů v tomto případě téměř nepřetržitě každým rokem narůstá.

Důvodem pro velké množství provozoven dotčených touto povinností je zejména nízká prahová hodnota – 2 t/rok. Naproti tomu ohlašování ostatních odpadů se v roce 2015 týkalo 1 038 ohlašovatelů, přičemž od minulého roku se téměř tento počet výrazněji nezměnil.

Z úniků a přenosů znečišťujících látek se na čele udržely přenosy množství odpadů, které ohlásilo celkem 933 provozoven.

V závěsu se pohybují, co se týče počtu ohlašovatelů/provozoven, úniky do ovzduší – zde je počet ohlašovatelů velmi stabilní (za posledních 5 let se počet pohyboval mezi 840 a 880), což se nedá říci o přenosech v odpadech, kde v dlouhodobém pohledu dochází k neustálému zvyšování počtu provozoven.

Na dalších místech jsou úniky do vody (99 provozoven) a přenosy v odpadech (87 provozoven). Opět se jedná o poměrně stabilní počty ohlašovatelů v několikaletém horizontu. S nulovým počtem provozoven se i za rok 2015 vyznačují úniky do půdy. Za posledních 5 let pouze v roce 2013 došlo k ohlášení jedním provozovatelem.

Pozitivní trend ohlašování se projevuje v Moravskoslezském kraji, který se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Konkrétně jde o hodnoty polétavého prachu (PM10), který se do IRZ ohlašuje (prahová hodnota je 50 000 kg/rok).

U dvou hlavních znečišťovatelů (ArcelorMittal Ostrava a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.) došlo k poklesu ohlášených úniků polétavého prahu. Zejména u společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. došlo k poklesu téměř o polovinu (z 470 047 kg na 263 041 kg). Velmi pozitivní je také celkové snížení ohlášeného množství – z 3 386 152 kg na 2 793 401 kg.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici na webových stránkách registru zde. Pokud se ukazuje rok 2014, je nutné rok 2015 vybrat z roletového menu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP