2/2023

Ztlumte to. Ministerstva začínají řešit 14 úkolů pro omezení světelného znečištění v ČR

| autor: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí0

Ztlumte to. Ministerstva začínají řešit 14 úkolů pro omezení světelného znečištění v ČR

Vláda dnes schválila v pořadí druhý materiál z dílny MŽP, který má přispět ke zmírnění tzv. světelného znečištění v ČR. První dokument pro vládu problematiku komplexně problematiku popsal, nyní přichází materiál s konkrétními rezortními úkoly i termíny jejich plnění.

„My jsme se spolu s ostatními dotčenými rezorty a subjekty pustili nejenom do diskuze o světelném znečištění, ale i do přípravy konkrétních úkolů, které mají jeho negativní dopady eliminovat.

Nově by se např. technické parametry správného osvětlování měly zahrnovat do dotačních titulů na výměnu veřejného osvětlení, bude nutné zabývat se světelnou zátěží způsobenou dopravní infrastrukturou nebo zvýšit povědomí o škodlivém vlivu modré složky světla na naše zdraví,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Světelné znečištění pochází v podstatě ze tří zdrojů. Za prvé svítí se zbytečně moc, to znamená bez úpravy silné intenzity v čase, kdy lidé spí. V druhém případě používáme lampy s nevhodným směrem světelného záření, které se rozlévá k nebi, do volné krajiny nebo do oken spících.

A za třetí používáme světlo s nevhodným zabarvením a intenzitou v nevhodnou dobu, zjednodušeně řečeno si ničíme zdraví užíváním telefonů a počítačů vyzařujících modrou složku světla v nočních hodinách. Některé evropské státy už světelné plýtvání upravily vyhláškami i zákony.

ČR tuto problematiku historicky nijak komplexně neřešila, až do loňské zimy. Mezirezortní skupina, kterou inicioval před rokem ministr Brabec, uchopila problematiku světelného znečištění a jeho dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, bezpečnost nebo ekonomiku a připravila první konkrétní kroky, jak omezení světelného znečištění řešit. Ty dnes schválila vláda a jednotlivé rezorty tak začnou plnit konkrétní opatření.

MV: Noční klid – příliš nehlučte a příliš nesviťte

V noci máme právo nebýt rušeni hlukem i světlem. Ministerstvo vnitra identifikovalo jako možnou kompetenci obcí regulovat světelné znečištění na svém území formou přestupku rušení nočního klidu.

Ještě během tohoto roku se zavázalo zapracovat do svého “metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků” do pasáže upravující místní záležitosti veřejného pořádku informaci o možnosti posouzení některých způsobů obtěžování světlem jako rušení nočního klidu.

A obce si pak případné světelné přestupky budou moci řešit samy. V případě, že obtěžování světlem bude posouzeno jako rušení nočního klidu, bude možné pachateli uložit pokutu do výše deseti tisíc korun.

MZd: Lidé musí vědět, že jim noci na internetu škodí

Snažíme se držet krok s dobou, ale málokomu dochází, že si nočním surfováním po internetu na počítači nebo telefonu ničíme zdraví. A co potom naše děti, které usínají s telefonem v ruce? Víme například, že si můžeme na přístrojích zapnout funkci „nočního režimu/night shift“, které tlumí modré světlo?

Ještě letos se proto Ministerstvo zdravotnictví zaměří na informační kampaň o škodlivosti modré složky světla na lidské zdraví, zejména na tzv. cirkadiální rytmy (biorytmy). Může docházet i k narušení spánkového rytmu, což se projevuje obtížným usínáním, u těžkých spánkových deprivací se dokonce mohou dostavit halucinace, paranoia nebo jiné psychické problémy.

Opakované narušování temné fáze noci světlem zvyšuje významným způsobem riziko vzniku tzv. civilizačních chorob, jako jsou psychiatrická onemocnění včetně depresí, spánkové poruchy a poruchy paměti, kardiovaskulární nemoci, inzulínová rezistence nebo obezita a zejména různé formy karcinomů.

Problematice světelného znečištění se proto nově na podnět MŽP začal zabývat i Národní ústav pro duševní zdraví.

MMR: Nové stavby v dobrém světle

Nově stavěné budovy by měly naplňovat parametry pro zdraví a životní prostředí šetrného osvětlení. Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor stavebního práva a zároveň instituce zastřešující stavební úřady chce umožnit těmto úřadům stanovovat podmínky správného osvětlování při povolovacích procesech pro nové stavby.

Kompetence stavebních úřadů pro zahrnutí technických podmínek pro osvětlování v povolovacích procesech v současnosti v zákoně zakotvená není, proto při právní úpravě stavebního práva zahrne Ministerstvo pro místní rozvoj technické požadavky na správné osvětlování (resp. barva světla určená teplotou chromatičnosti, směřování světelného toku) do příslušné vyhlášky.

MD: Doprava nechce svítit pánu bohu do oken

Ministerstvo dopravy do konce roku zmapuje, jak osvětlené dálniční křižovatky, železniční tratě nebo seřaďovací nádraží emitují nadbytečné světlo, resp. způsobují světelné znečištění, a na základě toho navrhne opatření tak, aby se nově stavěné železniční uzly nebo výměna osvětlení na křižovatkách realizovaly vzhledem ke snížení světelného znečištění správně.

Na základě analýz Centra dopravního výzkumu plánuje MD vyhodnotit, na kterých místech je světelná zátěž způsobená dopravní infrastrukturou nejzávažnější, a návazně navrhnout preventivní technická a organizační opatření.

MPO a MŽP: Finanční injekce pro šetrné veřejné osvětlení

Obce a města často používají nevhodné, příliš silné, ale přitom málo účinné osvětlení. Zbytečně tak podle odhadů prosvítíme až dvě miliardy korun ročně. Řešením by byla výměna starých lamp za nové.

Nové moderní lampy mají v sobě spoustu „vychytávek“ – dokážou nejen svítit dolů, mít správnou teplotu světla, ale také zhasínat, když v prostoru není pohyb, nebo nastavit řízení toho světla online.

MPO spolu s MŽP proto chystají na výměny cílené dotační programy. Za peníze by obce mohly nakoupit nové lampy, které budou šetřit energii, životní prostředí i zdraví lidí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT připraví nové dotační výzvy na výměny veřejného osvětlení v obcích, které zveřejní již ve druhé polovině roku 2018. Výzvy kromě požadavků na energetické úspory zahrnou i technické požadavky na instalaci takových svítidel, která snižují světelné znečištění.

Dotační výzvy v rámci Národního programu životní prostředí pro obce v CHKO a v národních parcích pak vypíše ještě letos Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také zastřešuje činnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který spolu s Českou agenturou pro standardizaci zkoumá možnost úprav již existujících norem definujících osvětlení ve veřejných prostorech. Do budoucna by normy měly zohledňovat i parametry pro snížení světelného znečištění.

MŽP: Ochrana před světelným znečištěním se promítne do procesu EIA

Změn by se mohla dočkat i metodika pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Nově by posudkáři mohli pracovat i se světelným smogem.

Ministerstvo životního prostředí, které má proces posuzování vlivů na životní prostředí na starosti, proto prověří možnost úpravy metodického pokynu pro posudkáře, tedy dle zákona autorizované osoby, zahrnující i vliv záměrů na přírodu světelným znečištěním.

Kromě toho zadá MŽP výzkumný projekt řešící vliv světelného znečištění na druhy, společenstva a ekosystémy. Pro další rozhodování v omezování světelného znečištění ve vztahu k živé přírodě je totiž třeba mít k dispozici tzv. tvrdá data.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP