2/2023

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Irsku

| zdroj: SOVAK0

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Irsku

Evropská komise zveřejnila koncem roku 2019 vyhodnocení této směrnice. Bertrand Vallet ze sekretariátu EurEau a člen komise EU2 Jean-Pierre Silan shrnuli hlavní poznatky z tohoto vyhodnocení. Betrand Vallet přednesl rovněž zkušenosti EurEau a komise EU1 v případě revize Směrnice o pitné vodě.

Pracovní skupina Wastewater Resources se věnovala především nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. V prosinci loňského roku byl schválen kompromisní text vycházející z verzí Evropského parlamentu a Evropské rady. Hlavní připomínky EurEau v podobě zapojení všech zúčastněných stran při přípravě a realizaci projektu na využívání vyčištěných odpadních vod byly do nařízení začleněny.

Schválené nařízení tak v rámci EU harmonizuje nejen požadavky na vyčištěnou odpadní vodu, ale i monitoring, proces povolování a zpracování rizikové analýzy. Společné výzkumné středisko EU Joint Research Centre (JRC) v současné době vypracovává pokyny pro zpracování rizikové analýzy, první jednání proběhlo začátkem února. Karl-Georg Schmelz představil výstupy z výzkumného projektu Phos4You.

Na tomto projektu se podílí celkem dvanáct výzkumných center napříč EU. V rámci projektu bylo doposud představeno sedm různých způsobů recyklace fosforu z čistírenských kalů a odpadních vod pro velké i menší ČOV. Bližší informace jsou dostupné zde.

Anders Finnson přítomné seznámil s iniciativou švédské vlády, která nechala Agenturu pro ochranu životního prostředí zpracovat studii týkající se problematiky kalů a recyklace fosforu. Vypracovaná studie navrhuje buď úplný zákaz ukládání čistírenských kalů na zemědělskou půdu, či na základě zpracované rizikové analýzy. Zároveň je navrhován požadavek na recyklaci fosforu z čistírenských kalů s přechodným obdobím 12 let pro ČOV nad 50 000 EO a 15 let pro ČOV do 50 000 EO, přičemž povinnost recyklace fosforu by se týkala všech ČOV s kapacitou 20 000 EO a více.

Zároveň je navrhována minimální výtěžnost fosforu ve výši 60 %. Pracovní skupina Compliance se věnovala problematice odlehčovacích komor jednotné kanalizace. Ronan Kane z Irish Water představil studii Centra pro výzkum vody ve Velké Británii, která shrnuje jednotlivé možnosti posouzení vlivu odlehčovacích komor jednotné kanalizace na recipient s ohledem na dodržování Směrnice o čištění městských odpadních vod a Rámcové směrnice o vodách.

Tato studie popisuje jednotlivé postupy hodnocení napříč EU a dalšími zeměmi po celém světě. Zvláštní pozornost věnoval Ronan Kane hodnocení odlehčovacích komor v České republice podle normy ČSN 75 6262, kterou označil za zajímavou a inspirativní. Na základě této studie Irish Water připraví metodiku posouzení odlehčovacích komor a následně provede jejich posouzení.

Ed Bramley ve svém příspěvku upozornil, že na území Anglie dochází k přezkumu vymezení citlivých území podle směrnice o čištění městských odpadních vod pro fosfor, který s velkou pravděpodobností povede k rozšíření takto vymezených území s velkým vyvolaným dopadem investičních nákladů do stávajících ČOV.

Podrobnější text přináší časopis Sovak.

Foto: SOVAK ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP