1/2024

Zpráva o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti

| autor: Tisková zpráva MPO0

Zpráva o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti

Cílem zprávy je upozornit na hlavní překážky při plnění závazků ČR v této oblasti a to zejména ve vztahu k povinnému zvyšování energetické účinnosti podle článku 7 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Na základě pravidelného vyhodnocování programů podpory v oblasti energetické účinnosti vyplývajícího z usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 16. března 2016 je zřejmé, že plánovaný cíl úspor na období let 2014 - 2016 nebyl splněn.

Tato situace vyplývá především z nedostatečného čerpání alokací v rámci klíčových dotačních programů alternativního schématu zvyšování energetické účinnosti, tzn. Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operačního programu Životní prostředí.

Z hodnocení provedeného k 31. říjnu 2016 vyplývá, že za období let 2014 - 2016 byl cíl splněn z 64 %. Z pohledu vykazování úspor energie se jedná o deficit na úrovni 3,91 PJ v celkovém plnění cíle úspor.

Z tohoto důvodu zpráva obsahuje návrhy opatření k nápravě a nastartování tvorby prostředí příznivého pro zvyšování energetické účinnosti v dlouhodobém horizontu, a to zejména: odstranění bariér v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na národní a evropské úrovni, podpora nové podoby programu EFEKT pro období 2017-2021, prověření možnosti uplatnění energeticky úsporných projektů EPC ve státním sektoru, příprava aplikace finančních nástrojů v oblasti energetické účinnosti a v neposlední řadě návrh na změnu alternativního schématu snižování spotřeby.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ